En Århundredes Genforening

Festgudstjeneste i anledning af 100-aaret for Genforeningen. Kobenhavns Domkirke

Historien om Grænsen

Den danske grænse til Tyskland kunne lige så godt have ligget ved Kongeåen lige syd for Kolding? Sådan havde Danmarkskortet måske set ud, hvis ikke dansksindede borgere i den nordlige del af Slesvig i 1920 havde stemt for, at området skulle være en del af Danmark. Folkeafstemningen betød, at Sønderjylland for nu snart 100 år siden blev genforenet med Danmark. Syd for den nuværende grænse ved Kruså stemte borgerne også, om området skulle være dansk eller tysk. Her valgte borgerne, at området skulle forblive en del af Tyskland.

Af: Genforeningen og Henning S. T. K. E. S. Okholm

Fotograf: RoyalPress Zhong Min Peng

En tysk del af Danmark

En undskyldning fra Staten

En smartcity kultur

Dronningen af Danmark er til stede ved festgudstjeneste i anledning af 100-året for Genforeningen mellem Sønderjylland og Danmark, i Københavns Domkirke, København, den 12. jan 2020.

Margrethe Vestager Europa-Kommission og flere ministre var til stede
Margrethe Vestager Europa-Kommission og flere ministre var til stede
Danske politikere deltog i hundrede aars genforenings begivenheden.
Danske politikere deltog i hundrede aars genforenings begivenheden.

Fra anspændt til fredeligt naboskab

Folkeafstemningen i den dansk-tyske grænseegn var en blandt flere i Europa efter afslutningen på første verdenskrig i 1918. Forud for de historiske begivenheder lå en kompliceret og konfliktfyldt optakt med meget på spil. Både på nationalt niveau og for de mennesker, der levede i det slesvigske område, der nu blev delt mellem Danmark og Tyskland.

Også i årene efter Genforeningen var der fortsat nogle spændinger og konflikter frem mod nutiden, hvor de to befolkninger og mindretal på begge sider af grænsen lever i fredelig sameksistens.

I 2020 markerer vi 100-året for Danmarks Genforening.

Ved festgudstjeneste i anledning af 100-aaret
Ved festgudstjeneste i anledning af 100-aaret
Dronningen af Danmark er til stede ved festgudstjeneste i anledning af 100-aaret
Dronningen af Danmark er til stede ved festgudstjeneste i anledning af 100-aaret

En anden formel til mænd

Et besøg med Royalt par på Rigshospitalet

Et møde om biodiversitet