En Statsministers Afgørelse

En Statsministers Afgørelse

22/01/2020 Slået fra Af admin

Statsministeren af Danmark, justitsministeren af Danmark og udlændinge af Danmark, og -integrationsministeren holder pressemøde i Statsministeriet, i København.

Af: Ritzau, Zhong Min Peng, Henning S. T. K. E. S. Okholm

Fotograf: RoyalPress Magazine Zhong Min Peng

Torsdag 16. januar 2020 er et større udspil blevet præsenteret, som blandt andet vil betyde, at terrordømte får en ekstrastraf efter endt afsoning. Statsminister Mette Frederiksen (S) advarer om, at fremmedkrigere er voldsparate. Statsministeren, justitsminister Nick Hækkerup og udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye holder pressemøde torsdag den 16. januar æsværelset i Statsministeriet.

»Der er en reel trussel herhjemme og en reel trussel udefra. Fremmedkrigere kan udgøre en alvorlig trussel ude, men også mod den danske sikkerhed. Nogle af dem, der taget ud for at kæmpe, er radikaliserede, kan være brutale og er voldsparate.« »Jeg mener, at en af de vigtigste opgave, man har som regering, er at passe på Danmark og passe på danskerne og gøre alt for at minimere de trusler, der kommer indefra og udefra«, siger Mette Frederiksen.

Stramninger overfor fremmedkrigere

På pressemødet har været de præsentere regeringens udspil med stramninger over for fremmedkrigere. Regeringen af Danmark vil skærpe kursen over for fremmedkrigere og terrorister med markante skærpelser af straffelovens terrorbestemmelser. Regeringen af Danmark vil generelt forhøje strafferammerne i straffelovens terrorbestemmelser med som udgangspunkt 2 år. Det vil f.eks. sige, at forbuddene mod at hverve og oplære personer til at begå terrorisme, der i dag har en strafferamme på 10 år, hæves til 12 år.

Justitsminister af Danmark Nick Hækkerup siger:

”Vi skal slå hårdt ned på de folk, der forråder det danske samfund og kæmper mod vores demokratiske værdier om frihed og lighed. Nu skærper vi straffene over en bred kam, så strafniveauet afspejler, at terrorisme og terrorlignende handlinger udgør de allergroveste forbrydelser. Vi skal samtidig give politiet de nødvendige redskaber til at forebygge og afværge terrorisme. Derfor skal fremmedkrigere og andre terrorister ved dom kunne forbydes at færdes og opholde sig bestemte steder, ligesom de skal kunne forbydes at have kontakt med andre terrordømte.”

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Vi skal beskytte børn i Danmark mod at få ødelagt deres liv af radikalisering. Vi foreslår derfor, at fremmedkrigere i videst muligt omfang afskæres kontakten med deres børn, hvis den anden forælder ønsker det. Det kan også være nødvendigt at anbringe et barn uden for hjemmet, hvis radikaliserede forældre vil vende barnet mod det danske samfund. Derfor foreslår vi, at der nedsættes et udvalg, der skal undersøge, hvordan det kan ske inden for rammerne fx af retten til et familieliv.”

Statsministeren af Danmark Mette Frederiksen besvarer kompetent
Statsministeren af Danmark Mette Frederiksen besvarer kompetent
Udlaendinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye
Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye
Justitsminister af Danmark Nick Haekkerup
Justitsminister af Danmark Nick Hækkerup
Statsminister af Danmark Mette Frederiksen afslappet i forhold til emne
Statsminister af Danmark Mette Frederiksen afslappet i forhold til emne

En muslimsk deling

Et topmøde i København

En Statsminister-rang

Et drengekors fundament

En kinesisk festkultur

Et klart immunforsvar kræves af dette