En Lancering af Vold i Familien

En Lancering af Vold i Familien

30/03/2020 Slået fra Af admin

Her er information om  ”Vold i familien – viden for fagfolk”: ”Vold i familien – viden for fagfolk” Lanceringen af antologien.

Undersøgelser viser, at hver 20. kvinde har været udsat for en form for partnervold inden for et år. Det vurderes, at cirka 38.000 kvinder og 19.000 mænd årligt udsættes for fysisk og seksuel partnervold i Danmark. En undersøgelse viser yderligere, at fire procent af alle kvinder samt én procent af alle mænd på et år har oplevet psykisk vold.

Af: Mary Fonden, Zhong Min Peng, Henning S. T. K. E. S. Okholm

Fotograf: RoyalPress Zhong Min Peng

Et produkt med ingen kulhydrater

En ledelse i et Ernæringsfirma

Fredag den 28. februar 2020 i lanceringen af antologien ”Vold i familien – viden for fagfolk” på Københavns Professionshøjskole.
Sammen med Mary Fonden og Lev Uden Vold deltog Kron prinsessen Mary af Danmark. Kronprinsessen af Danmark lancerer antologi om vold med Mary Fonden og Lev Uden Vold. Københavns Professionshøjskole, Frederiksberg den 28. februar 2020. Mary Fonden arbejder for at bekæmpe social isolation gennem indsatsområderne “Mobning & Trivsel”, “Vold i Hjemmet” og “Ensomhed”. Lev Uden Vold arbejder med konkrete tilbud til voldsudsatte og voldsudøvere samt for større viden og øget opmærksomhed på området. Formålet er at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, der oplever vold i nære relationer.

Mary Fonden arbejder for at bekaempe social isolation gennem indsatsomraaderne
Mary Fonden arbejder for at bekæmpe social isolation gennem indsatsområderne
Kronprinsessen Mary af Danmark
Kronprinsessen Mary af Danmark
Undersogelser viser, at hver 20. kvinde har vaeret udsat for en form for partnervold inden for et aar
Undersøgelser viser, at hver 20. kvinde har været udsat for en form for partnervold inden for et år
Kronprinsesse Mary
Kronprinsesse Mary

Oplysning af MaryFonden

Alle har ret til at høre til. Det er grundtanken i Mary Fonden, som er stiftet med det formål at bekæmpe social isolation.
Selv i et velstående samfund som det danske lever mange mennesker på kanten af fællesskabet, og et lille skub i den rigtige retning kan ofte gøre en afgørende forskel. Mary Fondens indsats er koncentreret inden for tre områder: Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed. Mary Fondens mission er at bekæmpe social isolation ud fra den overbevisning, at alle har ret til at høre til. Eller som beskrevet i vores fundats:

MaryFondens Formål

“Mary Fondens formål er at virke til gavn for børn, voksne og familier, hvor miljø, arv, sygdom eller andre forhold har resulteret i, at den enkelte føler sig socialt isoleret eller ekskluderet. Fonden skal gennem opfyldelse af formålet søge at give den enkelte et bedre liv, tilhørsforhold og fællesskab samt fremme tolerancen overfor forskellighed og skabe håb.”

Kronprinsessen Mary af Danmark
Kronprinsessen Mary af Danmark
Kronprinsessen taet paa som er stiftet med det formaal at bekaempe social isolation
Kronprinsessen tæt på som er stiftet med det formål at bekæmpe social isolation
Kronprinsessen modtages i Mary Fonden
Kronprinsessen modtages i Mary Fonden
Tale af undervisningsminister
Tale af undervisningsminister Ane Halsboe-Jørgensen