En Åbning af Dronningen

En Åbning af Dronningen

09/02/2020 Slået fra Af admin

Det nye Københavns Museum i København den 7. februar 2020 åbnede. Dronningen af Danmark blev modtaget af Københavns overborgmester Frank Jensen og museumsdirektør Marius Hansteen ved ankomsten til det nye Københavns Museum.

Af: Københavns Museum, Zhong Min Peng & Henning S. T. K. E. S. Okholm

Fotograf: RoyalPress Zhong Min Peng

Københavns Museum indadtil

Multiblanding til kvinder

Festivalkultur så det brager

Dronningen af Danmark er til stede ved åbningen af det nye Københavns Museum. Stormgade 18, København, kl. 11.30. 7. februar 2020. Københavns Museum er flyttet og åbnede i den forbindelse de nye lokaler. På museet får besøgende indblik i alle perioder af Københavns historie. Københavns overborgmester Frank Jensen holdte taler. Det nye Københavns Museum vil fortælle endnu mere af hovedstadens historie. Prospektet for det kommende museum er udkommet, og giver indtryk af nogle af overvejelserne bag flytningen, herunder den nye centrale placering, der i endnu højere grad gør det muligt at være museum for hele København og for byens gæster. Flytningen skaber også mulighed for at samarbejde med de andre kulturinstitutioner i området på og omkring Slotsholmen.

“Vi får et helt nyt udstillingshus til museet og et helt nyt fællesmagasin i Historie og Kunst, så det er oplagt at overveje, hvordan vi kan forny museets profil, mens vi samtidig sikrer, at vi begge steder får det med, som vi er særligt gode til på Københavns Museum,” siger museumschef Louise Jacobsen.

For et år siden blev museet samlet med Nikolaj Kunsthal, Thorvaldsens Museum og Københavns Stadsarkiv i enheden Historie & Kunst, der fik penge til at bygge et nyt fællesmagasin, som skal stå færdig i 2018.

Dronningen fik blandt andet forevist dele af det nye museum, herunder en storre interaktiv installation
Dronningen fik blandt andet forevist dele af det nye museum, herunder en storre interaktiv installation
Dronningen blev modtaget af Kobenhavns overborgmester Frank Jensen
Dronningen blev modtaget af Københavns overborgmester Frank Jensen
Dronningen blev modtaget af Kobenhavns overborgmester Frank Jensen og museumsdirektor Marius Hansteen ved ankomsten
Dronningen blev modtaget af Københavns overborgmester Frank Jensen og museumsdirektør Marius Hansteen ved ankomsten
Efterfolgende erklaerede Majestaeten det nye museum for aaben
Efterfølgende erklærede Majestæten det nye museum for åben
Tale af Dronningen af Danmark til det nye aabnede Kobenhavns Museum
Tale af Dronningen af Danmark til det nye åbnede Københavns Museum
Dronningen af Danmark aabnede det nye Kobenhavns Museum
Dronningen af Danmark åbnede det nye Københavns Museum

Kronologi og Fischer

Når Københavns Museum slår dørene op i Stormgade 18 i 2020, bliver det med en ny fortælling af storbyens historie, der inddrager gæsterne og viser genstande fra museets omfattende samlinger. På programmet er også et særudstillingsprogram og et cafégalleri, hvor man i skiftende udstillinger vil kunne gå på opdagelse i byens historie og aktuelle udvikling. Samtidig arbejder museet på at øge den fysiske og digitale adgang til museets samlinger og til arbejdet med byens kulturarv.

“Nogle af vores gæster i huset på Vesterbrogade har efterlyst mere kronologi i vores formidling af byens historie. Vores gæstebøger og brugerundersøgelser viser også, at mange har sat pris på den aktualitet og brugerinddragelse, der har kendetegnet vores måde at fortælle på, og at udstillingerne har fået gæsterne til at reflektere over det at bo i en storby. De erfaringer vil vi meget gerne tage med os i det nye hus”, siger museumsinspektør Jakob Parby, der er projektleder på udstillingerne til det nye museum.

I husets nederste etage indrettes cafégalleri, hvor materiale fra museets populære billedarkiv og store malerisamling udstilles. I modsatte fløj indrettes særudstillingslokale. Den første særudstilling handler om Paul Fischer – Byen i det bedste lys, der viser os København anno 1900 fra sin smukkeste side. En medieret og idylliseret virkelighed, der i både form og motiv skildrer København som et Nordens Paris. De nye lokaler gør det også muligt at låne genstande og særudstillinger fra andre museer.

Effektiv velfærd til folket

Hendes Majestæt Dronningen i profil

Kinesere er knivskarpe