En Inspirerende Elsass Fond med Lorenzen

Lorenzen and Princess Benedikte

Elsass Fonden arbejder med at forbedre mulighederne for mennesker med Cerebral Parese og deres pårørende. Dette skal ske over en bred front – fra forskning over formidling af nutidig viden til direkte støtte til institutioner, foreninger og den enkelte. Elsass Fonden blev etableret i 1975 ved en gavedisposition fra Helene Elsass, der selv havde CP. Siden etableringen har Elsass Fonden arbejder med og har sat markante spor på en lang række områder i CP-verdenen og gjort en forskel for talrige børn og unge med CP.

Af: Zhong Min Peng og Henning S. Okholm

Fotograf: RoyalPress Zhong Min Peng

Læs også Fonden for Entreprenørskab inviterer en kongelig

Lorenzen Responds via her compter to Princess Benedikte
Lorenzen Responds via her compter to Princess Benedikte
Lorenzen receives donation on 75.000 DKK
Lorenzen receives donation on 75.000 DKK

Astrid Siemens Lorenzen siger:

Der er en samfundsmæssig forventning til, at alle stiller sig til rådighed. denne forventning skal også gælde for handicappede. Får vi det gerne. Men for at kunne have de forventninger, skal rammer først skabes, så det bliver muligt for unge med handicap at tage en uddannelse. Og vi har også et ønske om at kunne bidrage og kunne anses som ressourcer, og ikke blot en byrde for samfundet

Elsass Fonden arbejder for Cerebral parese

Når en person med Cerebral parese selv taler ud, og har kæmpet for at få problematikken kendt, sker det at der kommer meget mere fokus. Cerebral parese kan opstå under fostertilstanden, under fødslen eller efter fødslen. Cerebral parese er en hjerneskade, der i mange tilfælde skyldes skader på det ufødte barns hjerne. Hvordan skaden opstår er ikke klarlagt. Kun omkring 1 ud af 10 tilfælde er der tale om en skade, der er sket under eller kort tid efter fødslen.

Prinsesse Bendikte
Prinsesse Bendikte
Princess Bendikte receives flowers from a girl at arrival
Princess Bendikte receives flowers from a girl at arrival

H.K.H. Prinsesse Benedikte overrakte Helene Elsass Prisen ved Elsassfonden. Holmegårdsvej 28, Charlottenlund, kl. 14.00. den 4. Marts 2019.

Prisen gik til Astrid Semens Lorenzen og Pauline Sonne-Schmidt.

Helene Elsass Prisen er stiftet med formålet at anerkende enkeltpersoner, organisationer eller institutioner, der har gjort en særlig indsats for personer med Cerebral Parese. Prinsesse Benedikte er protektor for Elsass-fonden.

Læs også Danmarks hovedstad oplevede