En Åbning af Global Food Talk med Kronprinsen

En Åbning af Global Food Talk med Kronprinsen

29/05/2021 0 Af admin

Kronprinsen af Danmark forestår som protektor for Food Nation åbningen af Global Food Talk “Steering the green transition in farming and food – innovative technology as a key driver”. Food Nation,  København den 25. Maj 2021.

Af. Kongehuset og Henning Sandberg T. Kruse Emanuel S. Okholm

Fotograf: RoyalPress Zhong Min Peng

Kronprinsen af Danmark som protektor for Food Nation holde åbningstalen ved lanceringen af Global Food Talks, der blandt andet vil sætte fokus på, hvordan ny teknologi og innovative løsninger kan bidrage til at sikre bæredygtigt landbrug og fødevareproduktion. Global Food Talks lanceres af Food Nation som et nyt internationalt koncept, der skal bidrage til at synliggøre den danske fødevareklynge som en ansvarlig og væsentlig bidragsyder til grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Global Food Talks skal inspirere professionelle beslutningstagere i ind- og udland med idéer og løsninger til de største internationale udfordringer med fødevareproduktion ved at anspore til bæredygtig udvikling og implementering af nye løsninger og teknologier. Food Nation er et offentligt-privat partnerskab etableret i 2016 af regeringen og en række ledende private organisationer og virksomheder. Food Nation repræsenterer hele den danske fødevareklynge, som består af virksomheder og organisationer inden for primær- og forarbejdet fødevareproduktion, teknologi og udstyr, ingrediensindustrien, forskere, uddannelsesinstitutioner og restauranter. Food Nation har til formål at øge kendskabet til Danmark som ledende fødevarenation og motivere den danske fødevareklynge til at forblive således.

Kronprinsen holdt åbningstale ved Global Food Talks Kronprinsen af fødevareminister Rasmus Prehn, direktør for Food Nation Lise Walbom og formand for Food Nation Torben Ladegaard.
Global Food Talks lanceres af Food Nation som et nyt internationalt koncept, der skal bidrage til at synliggøre den danske fødevareklynge som en ansvarlig og væsentlig bidragsyder til grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Global Food Talks har til formål at inspirere professionelle beslutningstagere i ind- og udland med idéer og løsninger til de største internationale udfordringer med fødevareproduktion ved at accelerere bæredygtig udvikling og implementering af nye løsninger og teknologier. Kronprinsen blev i 2018 protektor for Food Nation og deltog i den forbindelse i indvielsen af Food Nation Visitor Centre i København. Food Nation har til formål at øge kendskabet til Danmark som ledende fødevarenation og motivere den danske fødevareklynge til at forblive således.