Copenhagen in Common: Ny udstilling hylder København som verdens Arkitektur Hovedstad

AF:Johanne Troelsgaard Toft FOTO: Zhong Min Peng@RP
For the first time ever, a line has been  walked across the harbor of Copenhagen

Opening of the Exhibition Copenhagen in Common in Danish Architecture Center of Danmark

In 2023 Copenhagen was designated the World Capital of Architecture by the UN. Danish Architecture Center’s big summer exhibition is about what we have in common – namely architecture.

In Denmark, there is a strong tradition of community thinking and citizen involvement in architecture. The exhibition zooms in on Copenhagen and takes a closer look at some of the places where communities have particularly good conditions.

The exhibition can be experienced from May 5th to October 22, 2023, and is part of the official program for the celebration of Copenhagen as World Capital of Architecture.

Welcome by CEO Kent Martinussen, Danish Architecture Center
    Introduction to Copenhagen as World Capital of Architecture by City Architect Camilla van Deurs, Københavns Kommune
    Introduction to the exhibition by CEO Kent Martinussen, Danish Architecture Center
    Time for questions and to experience the exhibition on your own.

Exhibition opening May 4 from 3.30 pm

Danish Royal Correspondent Peng Zhongmin interviewed the Mayor of Copenhagen Technology and Environment about these Events.

I 2023 er København udnævnt som verdens Arkitektur Hovedstad af UNESCO. Det markerer Dansk Arkitektur Center med en storstilet sommerudstilling. Copenhagen in Common fortæller historien om Københavns stærke traditioner for at tænke i fællesskaber og borgerinddragelse. Men den fortæller også om, hvor der er plads til forbedring og brug for nytænkning.

Forsiden af medaljen
København opfattes af mange som noget særligt og som en foregangsby, når det handler om at skabe gode byrum. År efter år bliver hovedstaden nævnt på diverse must-visit-lister i toneangivende internationale medier. Men hvad er det egentlig, København kan? Hvordan skaber man livskvalitet i byen? Hvad skal der til for, at København kan fortsætte med at være en af verdens bedste byer at leve i? Og hvordan danner arkitekturen rammen om måden, vi er sammen på?

Det undersøger udstillingen Copenhagen in Common, der ser nærmere på, hvad det er, der ligger bag den københavnske succeshistorie – men også på, hvor den halter.

Fingerplan, cykelstier og havnebade
Copenhagen in Common folder historien om København ud fra den overordnede byplanlægning til en række unikke cases, der tegner byen den dag i dag. I en stor bymodel, placeret centralt i udstillingen, fortælles historien om Københavns udvikling fra skabelsen af Fingerplanen i 1947 og frem til i dag.

Udstillingen dykker ned i alt det, der har været med til at gøre København til en international succes fra den tidlige etablering af gågader i 1960erne, og den usædvanligt høje arkitektoniske kvalitet i de almene boliger og infrastruktur til cykelkultur, grønne byrum, borgerinddragelse, klimasikring og havnebade.

Kom med ud i byen
Udstillingen er bygget op som en by, hvor gæsten kan gå på opdagelse i forskellige kvarterer, der afspejles i udstillingsarkitekturen: Blå by, Grøn by, Tæt by og Den blandede by.

Havnebade, kajakklubber, østersbanker, nye broer, kulturinstitutioner og havneparker. Københavns havn er for alvor blevet byens blå fællesrum. I takt med at havnen er blevet attraktiv, er den også blevet et investeringsobjekt, og nye lejlighedskomplekser og kontordomiciler skyder op langs havnen som aldrig før. I Blå by kan man opleve havneprojekter, der har medvirket til at sætte København på verdenskortet, men også andre, der har sat sindene i kog.

Når indbyggertallet stiger, og byen vokser, øges presset på byens grønne åndehuller. Trods krav om byparker, taghaver og gårdrum viser analyser, at københavnerne gennem det sidste årti har fået mindre natur per indbygger. I Grøn by undersøges naturen i byen – den, vi har, den, vi måske er på nippet til at miste og den, arkitekterne skaber.

Flere ønsker at bo i byerne, og derfor er vi nødt til at bo tættere og på færre kvadratmeter. Tætte byer er ofte mere bæredygtige, fordi man i en lille bolig forbruger mindre end i en stor, man er fælles om forsyninger som el, gas og vand. Ligesom der er et mindre behov for transport og lettere adgang til offentlige transportmidler. I Tæt by kan man opleve arkitektur, der forholder sig til København som kondenseret by og som, når den er bedst, bringer os tættere på hinanden.

Men selvom Københavnerne flytter tættere sammen, samler de sig ofte i boligområder og sociale miljøer med dem, de ligner mest. I Den blandede by vises nogle af de københavnske boligområder og byrum, som samler mennesker på tværs af kultur, alder, indkomst og religion.

Bagsiden af medaljen  
København er ikke kun glittede billeder af cykelstier i morgensol og høje placeringer på diverse liveability-lister. Copenhagen in Common kaster også et kritisk blik på byen. Udstillingen rejser spørgsmål som: Hvad gør det ved livet i byen, hvis det kun er dem med de højeste indkomster, der har råd til at bo her? Hvem lades i stikken, når der designes moderne byrum? Hvordan bevarer vi det selvgroede og patinerede, som giver byen kant? Er det københavnske fællesskab for alle? Hvad giver vi køb på, når der er kamp om pladsen, og der skal findes nye områder at bygge på? Og hvad gør vi, når vi står ansigt til ansigt med klimakrisens stormfloder, tørke og stigende vandstande?

København set fra flere vinkler
Hvordan opleves Urban 13 under Bispebuen af en 13-årig med anden etnisk baggrund fra blokkene i Lundtoftegade? Og hvordan opleves det af en ældre andelshaver fra det tilstødende Frederiksberg? Via et kommentarspor kan udstillings gæster få et indblik i projekterne fra flere brugerperspektiver.

I syv film præsenteres gæsterne for personlige blikke på København, når kulturpersoner og borgere introducerer et tema eller et sted i byen, som de brænder for.

Fremtidens København: tre visioner

Dansk Arkitektur Center giver gulvet til tre tegnestuer, der hver især skitserer deres drømmeprojekt, som en mulig løsning på udfordringer med klimakrise og urbanisering – tegnet for og til fremtidens København.

Fremtidens København: tre visioner
Dansk Arkitektur Center giver gulvet til tre tegnestuer, der hver især skitserer deres drømmeprojekt, som en mulig løsning på udfordringer med klimakrise og urbanisering – tegnet for og til fremtidens København.

Udforsk en menneskeskabt skov af tegnestuen SLA, der ser bynatur, som er helt afgørende, når det kommer til at fremtidssikre København. Tegnestuen JaJa Architects giver deres bud på et bilfrit København, mens EFFEKT tegner fremtidens bolig med fokus på fællesskaber og bæredygtige løsninger.

Udstillingen er støttet af Augustinus Fonden, Arne V. Schlechs Fond, Beckett Fonden og den filantropiske forening Realdania.
Udstillingen løber fra 5. maj til 23. oktober 2023.

(PressekontaktPresseansvarlig Johanne Troelsgaard Toft)

Skriv et svar