Topmøde om folkeskolen af Danmark

Af: Statsministeriet og Henning Okholm
FOTO: Zhong Min Peng©RP

Tirsdag den 10. oktober 2023 formiddag ringer klokken ind til et topmøde om folkeskolen på Peder Lykke Skolen i København . Foruden elever og lærere samler regeringen skolens centrale aktører, politikere, interessenter og eksperter til en samtale om sammen at skabe en endnu bedre folkeskole.

Topmødet åbnes af statsministeren Mette Frederiksen af Danmark (S) . Herefter vil deltagerne debattere, hvordan der skabes stærkere fællesskaber i klassen, større frihed, en mere varieret undervisning og bedre sammenhæng mellem teori og praksis.

Fra regeringen deltager statsministeren,vicestatsministeren og økonomiministeren af Danmark Jakob Ellemann-Jensen (V), udenrigsministeren af Danmark , Lars Løkke Rasmussen (M). børne- og undervisningsministeren af Danmark ,Mattias Tesfaye (S)
og uddannelses- og forskningsministeren.af Danmark,Christina Egelund (M).

Om Peder Lykke Skolen

På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer.

Vi har overskud til det enkelte barn og dets særlige behov, og vores vigtigste mål er at støtte op om vores børn både fagligt og socialt, så de får de bedste muligheder senere i livet – som medborgere i vores demokrati, i det globale samfund og i deres relationer med andre mennesker.

Vi har mange års gode erfaringer med at vi giver vores børn de bedste forudsætninger for et godt liv, fordi vi i skolens hverdag lader målrettet faglighed gå hånd i hånd med menneskelige værdier som tryghed, respekt, fællesskab og demokrati. Disse værdier skaber en fælles ramme omkring børnenes hverdag på skolen, hvor de udvikler sig i et godt samspil med hinanden og tager ansvar for, at alle har det godt. Vi ved, at vores metode virker!

De fleste af vores børn er meget velfungerende og klarer sig godt fagligt: næsten alle elever fortsætter i gymnasiet eller på en anden ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Annika Palmelund af Skoleleder siger.

At folkeskolen skal “sættes fri”

Statsminister af Danmark Mette Frederiksen (S) fastslog, da Folketinget åbnede i tirsdags, at folkeskolen skulle “sættes fri”.

Det indebærer også store omvæltninger ifølge børne- undervisningsminister i Danmark Mattias Tesfaye (S).

Regeringen vil blandt andet skrotte kravet om, at 95 procent af undervisningen i folkeskolen gennemføres af en lærer, som er uddannet i det pågældende fag.

Nogle steder er det måske vigtigere, at de små børn møder få voksne, end at de møder en linjefagsuddannet voksen, siger Tesfaye til Berlingske.

Siden 2019 har det været et krav, at 95 procent af timerne på tværs af både fag og klassetrin varetages af en lærer, der har såkaldt kompetencedækning i det fag.

Det vil sige, at vedkommende skal have haft undervisning i faget som linjefag på læreruddannelsen eller have tilsvarende kompetence fra eksempelvis efteruddannelse eller længere kursusforløb. Ida Meesenburg siger.

Et kort interview

Efter et topmøde om folkeskolen, børne- og undervisningsministeren af Danmark, Mattias Tesfaye (S) har han svaret på et kort interview til Royal Press af Danmark Journalist Zhong Min Peng.
I Kina er der lukket uddannelsessystem, det ligner uddannelsessystemet i Singapores. Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye siger til Zhong Min.

Skriv et svar