Sommertogt i Slagelse Kommune – dag 2

FOTO: Zhong Min Peng© RP

AF: Kongehuset og Henning Okholm

30. august 2022

Dronningen af danmark  har besøget i Slagelse kommune

Dronningen af danmark  har besøget ScanmetalsDronningen af Danmark besøger Slagelse Kommune i forbindelse med sommertogtet (dag 2)

10.00 H.M. Dronningen af Danmark  besøger recycling-virksomheden Scanmetals
Dronningen af danmark  ankommer til
Scanmetals, som er en
recycling-virksomhed, der
udvinder metaller af
bund slagger fra affaldsforbrændingsanlæg.
Dronningen modtages af
direktøren og får overrakt
blomster af en
medarbejder. På anlægget
sorteres årligt omkring
30.000 ton slagger og
Dronningen vil få en
rundvisning på
virksomhed.

11.05 H.M. Dronningen af Danmark besøger Guldagergaard – International Ceramic Research Center

FOTO: Zhong Min Peng© RP

11.05 H.M. Dronningen af Danmark besøger Guldagergaard – International Ceramic Research Center FOTO: Zhong Min Peng© RP

 11.05 H.M. Dronningen af Danmark besøger Guldagergaard – International Ceramic Research Center  
 FOTO: Zhong Min Peng© RP
11.05 H.M. Dronningen af Danmark besøger Guldagergaard – International Ceramic Research Center
FOTO: Zhong Min Peng© RP

Dronningen besøger Guldagergaard

Dronningen ankommer til
Guldagergaard, som er et
internationalt videns- og
formidlingscenter for
keramik med artist-in-
residence som
omdrejningspunkt.
Dronningen modtages af
direktøren og får
rundvisning i haven, hvor
Dronningen vil se udstillede
værker. Her vil arbejdende
kunstnere fra Ukraine og
Finland være i gang.
Efterfølgende har
Dronningen overværet en
brænding i den store Embla
ovn. Guldagergaard har
Nordeuropas største
keramiske værksteder og
har blandt andet en større
samling af specialbyggede
ovne, som kun findes
ganske få steder i verden
Dronningen af Danmark ser
veteranbusserne
Pariserbussen og
Græskarbussen
udefra

11.45 H.M. Dronningen af Danmark  år fremvist veteranbusser fra Danmarks Busmuseum

11.45 H.M. Dronningen af Danmark  år fremvist veteranbusser fra Danmarks Busmuseum
FOTO: Zhong Min Peng© RP
Dronningen af Danmark forlader Guldagergaard og modtages af lederen af Danmarks Busmuseum i Guldagergaard Bypark.

i Byparken Dronningen af Danmark forlader
Guldagergaard og
modtages af lederen af
Danmarks Busmuseum i
Guldagergaard Bypark.
Dronningen fremvises to
veteranbusser, og der er
desuden opstillet 10 øvrige
busser i parken. Der vil stå
frivillige fra Danmarks
busmuseum rundt ved
busserne. Museets yngste
frivillige har overrækket
blomster.
Dronningen kører i
veteranbus gennem
Skælskør by
12.40 H.M. Dronningen af Danmark deltager i kommunens officielle frokost på Harboes Bryggeri

 

12.40 H.M. Dronningen af Danmark deltager i kommunens officielle frokost på Harboes Bryggeri
FOTO: Zhong Min Peng© RP

Bustur gennem Skælskør
by hvor publikum vil have
taget opstilling.Dronningen
ankommer til
Harboe Bryggeri i
veteranbus og ser
skulptur lavet af
Prins Henrik

Dronningen ankommer til
Harboe Bryggeri, hvor
bestyrelsesformand Bernd
Griese tager imod og viser
skulpturen lavet af Prins
Henrik, som står på
græsarealet foran
receptionen. Bernd Griese
fortæller om skulpturen og
dens baggrund. Herefter
kommunens officielle
frokost.

14.00 H.M. Dronningen af Danmark  besøger specialskolen StorebæltskolenH.M. Dronningen af Danmark deltager i kommunens officielle frokost på Harboes Bryggeri

14.50 H.M. Dronningen af Danmark overværer koncert ved Slagelse Musikskole i Kongegaardshaven
FOTO: Zhong Min Peng© RP
14.50 H.M. Dronningen af Danmark overværer koncert ved Slagelse Musikskole i Kongegaardshaven
‘FOTO: Zhong Min Peng© RP

14.50¨H.M. Dronningen af Danmark  overværer koncert ved Slagelse Musikskole i Kongegaardshaven´H.M. Dronningen af Danmark  besøger specialskolen Storebæltskolen

H.M. Dronningen af Danmark  overværer koncert ved Slagelse Musikskole i Kongegaardshaven´H.M. Dronningen af Danmark  besøger specialskolen Storebæltskolen

H.M. Dronningen af Danmark  overværer koncert ved Slagelse Musikskole i Kongegaardshaven
´
H.M. Dronningen af Danmark  besøger uddannelsesinstitutionen FGU-værftet
H.M. Dronningen af Danmark  besøger uddannelsesinstitutionen FGU-værftet
Dronningen besøgerStorebæltsskolen

Storebælts

Dronningen ankommer til
Storebæltskolen, som er en
af landets bedste
specialskoler til at
inkorporere teknologi i den
specialpædagogiske
praksis. Skole er for børn
med generelle
indlæringsvanskeligheder
begrundet i
udviklingshæmning.
Dronningen modtages af
skolelederen, blomsterbørn
og øvrige elever. Herefter
får Dronningen en
rundvisning og ser
eksempler på teknologi i
specialundervisningen.
Efterfølgende ledsages
Dronningen til legepladsen,
hvor eleverne  legede.Dronningen besøger
Kongegaardshaven
til koncert med
musikskoleelever

Kl. 14.50,
Dronningen ankommer til
Kongegaardshaven, og
modtages af lederen af
Kongegaarden, som
ledsager Dronningen til en
samtale ved cafébord på
terrassen. Kongegaarden,
som er et udstillings- og
koncertsted og et af
Danmarks væsentligste
borgerlige rokoko huse i
provinsen ses i
baggrunden. Dronningen
får overrakt en gave; en
buste af Dronning Caroline.Mathilde. Efterfølgende
ledsages Dronningen til,
hvor hun skal overvære en
koncert med de mindste,
de mellemste og de større
elever fra Slagelse
Musikskole.
Dronningen besøger
FGU værftet

Kl. 15.35,¨Dronningen ankommer tilFGU, som er en
uddannelsesinstitution for unge¨.


Kl. 15.35,Dronningen ankommer til FGU
FOTO: Zhong Min Peng© RP
Kl. 15.35,Dronningen ankommer til FGU
FOTO: Zhong Min Peng© RP
kl15.35,Dronningen ankommer til FGU
FOTO: Zhong Min Peng© RP

Der tager en
alternativ vej til
uddannelse og
beskæftigelse. FGU har på
Korsør Havn i første række
til Storebælt etableret et
værft, der er genopbygget
som en tro kopi af det
tidligere historiske værft.
Det er maritim uddannelse
for unge i praksis, hvor de
bygger og ren(dag2overer skibe.
Dronningen modtages af
direktøren og ca. 200
elever vil have taget
opstilling ude foran.
Dronningen får en
rundvisning på værftet,
møder studerende og ser
den igangværende
renovering af M/S Bien fra
1898. Besøget slutter med
Afskedssalut Ring ved
Kanon Jollelauget.

Skriv et svar