Regeringen af Danmark præsenterer udspil til historisk forsvarsforlig

AF. Forsvarsministeriet og Henning Okholm
FOTO. Zhong Min Peng©RP

  1. maj, 2023
    Fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, præsenterer i dag regeringens udspil til historisk forsvarsforlig. Regeringen lægger op til at investere ca. 143 mia. kroner over de kommende 10 år.

Fremlæggelse af udspil til forsvarsforlig

Fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, præsenterer regeringens udspil til forsvarsforlig.

Forsvaret står over for en historisk opbygning i det nye forsvarsforlig. Regeringen foreslår at investere ca. 143 mia. kroner i dansk forsvar og sikkerhed de næste 10 år. Det er regeringens ambition, at Danmark senest fra 2030 lever op til NATO’s målsætning om at bruge to pct. af BNP på forsvar og sikkerhed .

”Vi skal stå stærkere over for det alvorlige, nye trusselsbillede, som vi kigger ind i nu og i fremtiden”. Derfor er det også et ambitiøst udspil regeringen lægger frem i dag. “Regeringen vil styrke dansk forsvar og sikkerhed markant med cirka 143 mia. kroner over de næste 10 år med en støt stigende ramme til nye initiativer allerede fra 2024,” siger fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen.

en ny tilgang til forsvarsforlig

”Trusselsbilledet kan hurtigt ændre sig.” Det ser vi ikke mindst med krigen i Ukraine. Derfor vil vi lave en ny tilgang til forsvarsforlig, som giver os mulighed for at lave pit-stops undervejs og løbende træffe beslutninger, der kan tage højde for udviklingen i den sikkerhedspolitiske situation og teknologiske udvikling. Samtidig sikrer den 10-årige planlægningshorisont os langsigtet planlægning med “stabile strategiske og økonomiske rammer,” siger Troels Lund Poulsen.

Tre politiske pejlemærker
Regeringen har tre politiske pejlemærker, som sætter den strategiske retning for det kommende forsvarsforlig:

”Vi skal i højere grad kunne leve op til de krav og forventninger, som NATO og allierede har til Danmark”. Det kræver store investeringer i Forsvaret at løfte vores del af ansvaret i NATO. Samtidig skal nutidens forsvar også kunne håndtere mere end militære trusler. Samfundet robustheden skal øges, og forsvaret skal bidrage, så det i højere grad er i stand til at håndtere nye trusler mod samfundet, som fx cyberangreb og angreb på kritisk infrastruktur. De store investeringer skal også komme hele samfundet til gavn ved at bidrage til bl.a. dansk industri, forskning og danske arbejdspladser” siger Troels Lund Poulsen.

Bidrag ud i resten af verden

”Med et stærkere dansk forsvar vil regeringen fremover rette en styrket indsats mod tre områder. Det gælder Rigsfællesskabet, hvor vi har en særlig forpligtelse. Det er fortsat målet, at Arktis og Nordatlanten er et lav spændingsområde. Vi skal selvsagt beskytte Danmark og leve op til vores forpligtelse til at løfte det fælles ansvar for sikkerhed i Baltikum og Østersøen. Samtidig skal Danmark fortsætte med at støtte Ukraine markant – det sender vi et klart signal om, at afsætte i alt 32,6 mia. kr. i perioden frem til 2028. Og vi skal fortsat være aktive og kunne sende bidrag ud i resten af verden. “Her spiller vores engagement i EU en vigtig rolle,” siger Troels Lund Poulsen.

Skriv et svar