Kronprinsen af Danmark overrakte Veterinærskolens 250-års jubilæum

Af: Kongehuset.Veterinærskolen. Henning Okholm
FOTO:Zhong Min Peng©RP

Kronprinsen af Danmark overrakte den 11. maj 2023 medaljer ved Veterinærskolens 250-års jubilæum.

Ved ankomsten blev Kronprinsen modtaget af rektor for Københavns Universitet Henrik C. Wegener, fødevareminister Jacob Jensen, uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, Frederiksberg Kommunes 1. viceborgmester Lone Loklindt, dekan Bente Merete Stallknecht og veterinærskoleleder Charlotte R. Bjørnvad.

Hans Kongelige Højhed overrakte i anledning af 250-års jubilæet Abildgaardfondens to guldmedaljer til henholdsvis dr.med.vet. Michael Geisnæs Hesselholt og dr.med.vet. Vibeke Dantzer.

Guldmedaljerne gives for en særlig udmærkelse indenfor veterinærvidenskab.

250-års jubilæet for grundlæggelsen af Veterinærskolen i Danmark blev fejret med festtaler og sange, som Kronprinsen overværede i Festauditoriet på Frederiksberg Campus.

Om Veterinærskolen

Veterinærskolen driver Danmarks eneste dyrlægeuddannelse. Veterinæruddannelsen er blåstemplet ved en akkreditering af den officielle europæiske autoritet på området EAEVE. Undervisningen er forskningsbaseret, og både teoretisk og praktisk undervisning bliver varetaget af veterinæruddannet, videnskabeligt personale.

Veterinærskolen sikrer samfundet dygtige kandidater, der bidrager til at løse væsentlige problemstillinger inden for dyresundhed og dyrevelfærd, sikre fødevarer og udbreder viden om sammenhængen mellem dyrs og menneskers sundhed (One Health/One Medicine tankegangen).

De færdige kandidater imødekommer de krav til ”dag-1” kompetencer, som er indeholdt i EUs minimumsstandarder i studieprogrammet for dyrlæger, fastsat i EU Direktiv 2005/36.

Strategiplan for Vetschool kan ses her: UCPH School of Veterinary Medicine and Animal Science (VetSchool) Strategy 2023-2026.

Leder af Veterinærskolen er professor Charlotte Reinhard Bjørnvad,
‘En af verdens ældste.’

Skriv et svar