Grøn strøm bliver til grøn brint, men hvorfor?

AF: Forsyningsministeriet og Henning Okholm
FOTO: Zhong Min Peng©RP

24 MARTS 2023,København
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet af Danmark inviterer til pressemøde med klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard og Tysklands økonomi- og klimaminister, vicekansler
Robert Habeck, om samarbejde på klima- og energiområdet mellem de to nabolande.
Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard mødes fredag med Tysklands økonomi- og klimaminister, vicekansler Robert Habeck, i København. Her skal de to tale om dansk-tysk klima- og energisamarbejde – blandt andet om Power-to-X og grænseoverskridende brintinfrastruktur, der kan fremme teknologien.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard af Danmark og Tysklands økonomi- og klimaminister, vicekansler Robert Habeck, har i dag underskrevet en aftale om sammen at arbejde for at muliggøre en landbaseret brintledning fra Danmark til Tyskland.

Fra 2028 skal det være muligt at transportere brint på tværs af den dansk-tyske grænse i en landbaseret rørledning. Det er en af ambitionerne bag en bilateral aftale, som i dag blev underskrevet i København. Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard og Tysklands økonomi- og klimaminister, vicekansler Robert Habeck, satte deres navne på erklæringen om et tæt dansk-tysk samarbejde om grøn brint og integration af de to landes energisystemer.

”Danmark har en unik position for at blive Nordeuropas grønne powerhouse og bidrage til den grønne omstilling. Snart er vi mere end selvforsynende med grøn strøm, og det skal udnyttes til at producere grønne brændstoffer til eksport. Det kræver investeringer i infrastruktur, og virksomhederne står klar i startboksen. Nu har vi affyret startskuddet”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

”Hvis vores industri skal blive klimaneutral, har vi ikke kun brug for elektrificerede produktionsprocesser, men også brug for brint. På elmarkedet har vi allerede dagligt gavn af det stærke partnerskab med Danmark. I dag underskriver vi en fælles erklæring om infrastruktur for brint. I denne erklæring skitserer vi især områder for samarbejde om brint, herunder understøttelse af virksomheder. Vi sigter efter den første handel med brint igennem en ledning senest i 2028. Vi glæder os over derigennem at kunne udbygge vores stærke partnerskab. Således styrker vi sammen bæredygtighed, effektivitet og forsyningssikkerhed på de europæiske energimarkeder”, siger Tysklands økonomi- og klimaminister, vicekansler Robert Habeck.

Grøn strøm bliver til grøn brint

Med den dansk-tyske erklæring er der taget et vigtigt skridt på vejen mod at realisere Danmarks PtX-aftale, så energi fra solceller og vindmøller kan omdannes til brint, som kan bruges til grønne brændstoffer til fly, lastbiler og skibe samt i industrien.

Power-to-X er blandt de løsninger, der skal bringe verden hele vejen til klimaneutralitet. Og Danmark står med et kæmpe potentiale for at bidrage og blande sig i toppen af spillere på det globale marked.

Tyskland har i dag et stort og voksende behov for brint, mens Danmark med sine nuværende og kommende vandkraftressourcer har et særdeles godt udgangspunkt for at blive storeksportør. Med den rette infrastruktur kan grøn brint fra Danmark erstatte fossil gas og brint i tysk sværindustri og nedbringe den klimaskadelige CO2-udledning.

Markedsaktører ser store muligheder i et dansk-tysk samarbejde om grøn brint, men har netop peget på behovet for en udbygning af brint infrastrukturen for at realisere potentialet.

Skriv et svar