Grøn skattereform af Danmark

Af :MICHAEL BILDE HINRICHSEN OG HENNING OKHOLM
FOTO: ROYAL PRESS Zhong Min Peng©
Ekspertgruppen, der blev nedsat med aftalen om grøn skattereform fra 2020, offentliggjorde 8. februar 2022 sine anbefalinger til en grøn skattereform i Danmark.
Ekspertgruppen har fået til opgave at se på, hvordan en CO2-afgift kan udformes som et afgørende instrument til at nå 70 pct.-målsætningen i 2030 under hensyntagen til klimalovens guidende principper, såsom bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse, et stærkt velfærdssamfund, sammenhængskraft og social balance – og dermed reelle CO2-reduktioner og uden tab af arbejdspladser til udlandet.
I den forbindelse inviterer Erhvervslivets klimaalliance v. DI og Dansk Energi til konference om grøn skattereform mandag den 21. februar kl. 9-12 i Industries Hus med Nynne Bjerre Christensen som moderator.har oplyst Malene Rygaard fra DI

Klima- , energi- og forsyningsminister af Danmark Dan Jørgensen på konferencen Grøn skattereform af Danmark i Dansk Industri (DI) den 21 feb. 2022.

Dansk Energi og Dansk Industri inviterede politikere og organisationer til debat om en grøn skattereform og de modeller for en CO2-afgift, som eksperter har lagt på politikernes bord med hver deres styrker og svagheder. Debatten kom også omkring lagring og brug af CO2.

Hvordan motiverer vi bedst danske virksomheder til at investere i at sænke deres udledninger? Det gør vi via en ny og banebrydende generel afgift på at udlede CO2. Så langt er alle så godt som enige.

Til gengæld er der et utal af veje at gå i forhold til, hvor høj afgiften skal være, hvor ensartet den skal gælde, og hvad der eventuelt skal bindes i halen på den af undtagelser og tilskud for ikke at ramme for hårdt. Det stod allerede klart, da ekspert kommissionen fremlagde tre forskellige modeller for et par uger siden: Her er der snarere tale om et katalog af muligheder snarere end en konkret anbefaling.

Mandag havde Dansk Energi og Dansk Industri samlet en række tunge aktører til debat om, hvordan politikerne skal indrette den nye CO2-beskatning. Herunder ekspertgruppens formand Michael Svarer, der ikke lægger skjul på, at det han selv kalder for økonomimodellen – og som er den mest effektive måde at sikre CO2-reduktioner på – vil gøre det særdeles svært at forestille sig, at en virksomhed som Aalborg Portland vil overleve.

Både lagring af CO2 og grønne brændsler
Klima-, energi-, og forsyningsminister Dan Jørgensen og den nye skatteminister Jeppe Bruus ville ikke diskutere de konkrete modeller, men førstnævnte efterlod alligevel ingen tvivl om, at opgaven ikke er at flytte arbejdspladser ud af landet.

Han omfavnede også idéen om at indfange biogent CO2 fra fx biomasseværker og biogasanlæg for at lagre det og skabe negative emissioner – en manøvre, der spiller en central rolle i ekspertgruppens modeller – men gjorde også opmærksom på, at det samme CO2 kan bruges til at lave nye grønne brændsler til fx fly og skibe.

– Vi har sat 16 mia. kr. af til CO2-fangst og -lagring, men der er måske en grund til, at vi kun har udmøntet halvdelen af pengene, for vi er også nødt til at spørge os selv, hvad vi gør med de nye grønne brændsler, der jo netop er i stand til at fortrænge noget andet forbrug, sagde Dan Jørgensen.

De nye brændsler af grøn strøm, brint og kulstof fra de biogene kilder kan ikke give negative emissioner i det isolerede danske CO2-regnskab ligesom lagring af CO2’en kan. Men det gør ifølge klimaministeren ikke brændslerne mindre attraktive.

–Vi skal hjælpe hinanden med at huske, at vores eget 70%-mål ikke er det eneste i verden, og at vi nogle gange skal gøre noget, der batter mindre i forhold til vores eget mål, men er bedre på den lange bane, sagde Dan Jørgensen.
Flere modeller i spilHvor dagens moderator Nynne Bjerre Christensen fra DR2 havde vanskeligt ved at få regeringen til at bekende kulør i forhold til ekspertgruppens konkrete afgiftsmodeller før de politiske forhandlinger, ville arrangørerne i Dansk Energi og Dansk Industri samt tænketanken Concito dog gerne.
Modellerne spænder fra den barske såkaldte økonomimodel, der ignorerer muligheden for, at virksomheder rykker udenlands (lækage), over en mellemvej med bl.a. en lidt lavere afgiftssats og tilskud til CO2-fangst, til en tredje model med endnu lavere afgift og flere samfundskroner til tilskud mv. i spil. 
– Vi læner os op af model to. Vi er bange for, at model tre vil fastholde et naturgasforbrug i dele af industrien, fordi CO2-afgiften bliver for lav, og det mener vi ikke er fornuftigt. Øvelsen handler i bund og grund om, at vi skal holde op med at brænde ting af, og derfor skal vi fx heller have dansk elproduktion på gas i 2030, sagde adm. direktør Lars Aagaard fra Dansk Energi.
– Der er nogle dilemmaer i det her, som man er nødt til at håndtere: En afgift giver bare lækage, og vi er nødt til at bruge nogle af samfundets penge på at omstille produktionen hos dem, der bliver hårdest ramt af en afgift, sagde Dansk Industris politiske direktør Emil Fannikke Kiær.
– Vores svar må være noget i retning af 1b. Vi skal holde fast i det, der skal være hovedmotoren, nemlig en høj CO2-afgift, men selvfølgelig kombineret med hjælp til industrien. Sådan har vi altid gjort i Danmark, sagde direktør i Concito Christian Ibsen.
Billeder Description

1. Jeppe Bruus, skatteminister og Dan Jørgensen, klima-, energi- og forsyningsminister med Nynne Bjerre Christensen som moderator
 til konference om grøn skattereform mandag den 21. februar i Industries Hus. FOTO: ROYAL PRESS Zhong Min Peng©
2.Klima- , energi- og forsyningsminister af Danmark Dan Jørgensen på konferencen Grøn skattereform af Danmark i Dansk Industri (DI) den 21 feb. 2022.FOTO: ROYAL PRESS Zhong Min Peng©
3. Vi skal hjælpe hinanden med at huske, at vi nogle gange skal gøre noget, der batter mindre i forhold til vores eget mål, sagde Jeppe Bruus, skatteminister.FOTO: ROYAL PRESS Zhong Min Peng©
4.Hvordan motiverer vi bedst danske virksomheder til at investere i at sænke deres udledninger? Det gør vi via en ny og banebrydende generel afgift på at udlede CO2. FOTO: ROYAL PRESS Zhong Min Peng©
5.“Vi har sat 16 mia. kr. af til CO2-fangst og -lagring, men der er måske en grund til, at vi kun har udmøntet halvdelen af pengene, for vi er også nødt til at spørge os selv, “sagde Dan Jørgensen.FOTO: ROYAL PRESS Zhong Min Peng©
6.“vi drøfter forskellige perspektiver på ekspertgruppens rapport. vi ønsker hvad en kommende grøn skattereform får af betydning for det samfund.“sagde Jakob Ellemann-Jensen, formand, Venstre.FOTO: ROYAL PRESS Zhong Min Peng©
7. Vi skal hjælpe hinanden med at huske, at vi nogle gange skal gøre noget, der batter mindre i forhold til vores eget mål, sagde Jeppe Bruus, skatteminister.

FOTO: ROYAL PRESS Zhong Min Peng©

more Grøn skattereform af Danmark

www.dkroyalpress.dk
丹麦绿色税制改革

今日头条
https://www.toutiao.com/i7067346521074778660/
搜狐新闻
https://www.sohu.com/a/524506106_100229057
网易新闻
https://www.163.com/dy/article/H0Q6RUBL0517PDTC.html
百度资讯
http://baijiahao.baidu.com/builder/preview/s?id=1725426821514783286
华人头条
http://www.52hrtt.com/cn/n/w/info/F1644906019793
腾讯天天快报
https://page.om.qq.com/page/O8Zs4DnkQkUGfXipahls1okA0
新浪看点
https://k.sina.cn/article_1847232045_6e1a862d00100yb35.html

Skriv et svar