Folketingets markering af tronskiftet

Den kongelige familie af Danmark deltog i Folketingets markering af tronskiftet. Efterfølgende deltog den kongelige familie i en reception i Landstingssalen.Folketingets markering af tronskiftet.

Af: Kongehuset,Journalist, Jingshuo Zhao, Henning Okholm
FOTO: Zhong Min Peng© RP

Kl. 10.00 mandag den 15. januar modtagelse i Folketinget.

D.M. Kongen og Dronningen, H.K.H. Kronprinsen, H.M. Dronning Margrethe, H.K.H. Prins Joachim og H.K.H. Prinsesse Benedikte deltog den 15. januar 2024 i Folketingets markering af tronskiftet.

Den kongelige familie deltager i Folketingets markering af tronskiftet. Under mødet i Folketingssalen taler Folketingets formand og statsministeren, og i den forbindelse bringer statsministeren en mundtlig meddelelse fra Kongen til Folketinget. Efterfølgende deltager den kongelige familie i en reception i Landstingssalen.

Under mødet i Folketingssalen talte Folketingets formand og statsministeren, og i den forbindelse bragte statsministeren en mundtlig meddelelse fra Kongen til Folk.

Statsministerens mundtlige meddelelse fra Hans Majestæt til Folketinget lød blandt andet således:

“Det er vort håb, at det må lykkes os at yde en indsats til gavn for hele rigsfællesskabet og at vinde folkets tillid. Vi indleder vort ansvarsfulde gerning som Danmarks konge i forvisning om, at Folketinget vil møde os i det fælles arbejdet for kongerigets bedste.”.

Skriv et svar