Et Universitets Årsfest

Festsalen

I 1479 blev Københavns Universitet grundlagt. Lige siden har universitetet fejret sin grundlæggelse ved en årlig begivenhed.

Af: Københavns Universitet, Zhong Min Peng og Henning Sandberg T. Kruse Emanuel S. Okholm

Fotograf: RoyalPress Magazine Zhong Min Peng

En Prins Nåede de 50

En Ny Udstilling fra Eksperimentarium

To steder på én gang

Dronningen af Danmark var til stede ved Københavns Universitets årsfest. Begge steder både Københavns Universitet Frue Plads og Det Kongelige Teater. Hun deltog i den årlige højtidelighed i anledning af universitetets grundlæggelse i 1479. Operaen den 8 november 2019. Årsfesten afholdes en fredag i november med kongelig deltagelse og består sædvanligvis af en højtidelighed i universitetets festsal om eftermiddagen og et aftenarrangement i samarbejde med en ekstern aktør.

Skiftende fester

Københavns Universitets årsfest går i sin nuværende form tilbage til 1906, men nogle af elementerne i den nuværende årsfest går flere århundreder tilbage. Den afløste to tidligere fester: Reformationsfesten, der blev afholdt siden 1618, og festen i anledning af Kongens fødselsdag. Siden 2011 er årsfesten blevet afholdt den tredje fredag i november. Den Akademiske Lærerforsamling nedsatte d. 14. december 1905 et udvalg under ledelse af rektor med den opgave “at tage en Omordning af Universitetets aarlige Fester under Overvejelse”. Anledningen har givet været det forventede tronskifte (Christian den 9. døde den 29. januar 1906).

Billeder fra Universitet

Den 14. december 1905 et udvalg under ledelse af rektor med den opgave
Den 14. december 1905 et udvalg under ledelse af rektor med den opgave
Dronning og ledsagere
Dronning og ledsagere
Dronningen af Danmark deltog i den aarlige hoejtidelighed
Dronningen af Danmark deltog i den aarlige hoejtidelighed
Dronningen var til stede ved Koebenhavns Universitets aarsfest 2019
Dronningen var til stede ved Koebenhavns Universitets aarsfest 2019

Oplysende links