En Officiel Ombordstigning på Kongeskibet Danmark

H.M. Dronningen af Danmark officielt om bord på Kongeskibet Dannebrog. Nyholm, København, den 4. Maj 2021.

Af: Kongehuset og Henning Sandberg T. Kruse Emanuel S. Okholm

Fotograf: RoyalPress Zhong Min Peng

Kongeskibet af Danmark

En Åbning af Naturcenter

Officiel ombordstigning på Kongeskibet Dannebrog ved Bøje 1, Københavns Havn, med salut fra Batteri Sixtus. Ombordstigningen sker fra Nyholm. Afsejling til Helsingør kl. 12.30 med salut fra Kronborg Slot kl. 15.00.Kongehuset  har oplyst om Kongeskibet Dannebrogs sejlsæson 2021. Når Hendes Majestæt Dronningen af Danmark  den 4. maj klokken går officielt ombord på Kongeskibet Dannebrog, bliver det indledningen til en sejlsæson, der fører Dronningen til Genforeningsfejring i Sønderjylland, på togt til Færøerne og Grønland og på sommertogt til kommunerne Thisted, Esbjerg og Fanø. Det var ikke muligt at gennemføre togter med Kongeskibet Dannebrog i 2020 på grund af COVID-19-situationen.

Det første højdepunkt på årets sejlsæson bliver søndag den 13. juni, hvor Dronningen deltager i markeringen af 100-året for Genforeningen af Danmark og Sønderjylland. Sidste år blev Kongehusets planlagte genforeningsaktiviteter i juli måned aflyst. I år er det planen, at Dronningen deltager i den udskudte fejring med et program, der er inspireret af det arrangement, som fandt sted i 1920. Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og Hans Kongelige Højhed Prins Christian vil også deltage i dele af markeringen.

En måned senere stævner Kongeskibet Dannebrog mod nord på et Rigsfællesskabstogt. Dronningens besøg på Færøerne finder efter planen sted i midten af juli, og undervejs vil Dronningen besøge byer og bygder på de nordatlantiske øer. Besøget i Grønland begynder i slutningen af juli og fortsætter ind i august. De endelige datoer for besøgene på Færøerne og i Grønland meldes ud snarest.

Sidst på sommeren besøger Dronningen Thisted den 30. august, Esbjerg den 31. august og Fanø den 1. september. Det er de enkelte kommuner, der er værter for besøgene, og på sommertogterne vil Dronningen blandt andet besøge en række virksomheder og kulturinstitutioner.  

Sommertogter med Kongeskibet er en tradition, der går over 100 år tilbage. Gennem årene har Dannebrog besøgt hovedparten af havnene i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Herudover har Dannebrog i tidens løb besøgt havne i Middelhavet, Caribien og på USA’s østkyst. Ud over at tjene som officiel og privat residens for Dronningen og den kongelige familie tager skibet også del i farvandsovervågning og søredningstjeneste. Derudover fungerer Kongeskibet Dannebrog som uddannelsessted for skibets 38 værnepligtige. Uddannelsen, der varer ni måneder, giver de værnepligtige en basisuddannelse, der gør det muligt at fortsætte uddannelse eller karriere i Søværnet.

Skriv et svar