Dronningen af Danmarks sommertogt Thisted Kommune

Dronning Margrethe ankommer til Thisted

Af: Kongehuset & Henning Sandberg T. K. E. S. Okholm

Fotos: ROYAL PRESS Zhong Min Peng

Hendes Majestæt Dronningen af Danmark besøger den 30. august-1. september Thisted Kommune, Esbjerg Kommune og Fanø Kommune på årets sommertogt med Kongeskibet Dannebrog.I år gennemfører Hendes Majestæt sommertogt i Danmark med Kongeskibet Dannebrog i henholdsvis Thisted, Esbjerg og Fanø kommuner. 
De årlige sommertogter med Kongeskibet Dannebrog er en tradition, som går tilbage til Christian 10., der som den første konge gjorde årlige togter i danske farvande til en fast del af sit program. Traditionen er videreført af Frederik 9. og siden Dronningen, som begge har lagt vægt på at bruge Dannebrog til at skabe kontakt med alle dele af riget. ProgramSommertogt i Thisted Kommune mandag den 30. august 2021
Ankomst til Hanstholm Havn.

Kl. 10.00 H.M. Dronningen ankommer med Kongeskibet Dannebrog til Hanstholm Havn. Ved den officielle modtagelse på havnen vil Prinsens Musikkorps spille ”Kong Christian” og borgmester i Thisted Kommune Ulla Vestergaard vil udbringe et nifoldigt leve.
Officiel modtagelse på Bunkermuseum Hanstholm Kl. 10.30 På Bunkermuseum Hanstholm, der er Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. verdenskrig, vil borgmester Ulla Vestergaard holde velkomsttale for Dronningen og præsentere kommunalbestyrelsen. Besøg i Nationalpark Thy ved Det Nordatlantiske Fyr

Kl. 11.10 Ved den nordlige afgrænsning til Nationalpark Thy og Hanstholm Vildtreservat ligger Det Nordatlantiske Fyr, som Dronningen besøger.
Frokost ved Det Nordatlantiske Fyr Kl. 11.45 Kommunen er vært ved en officiel frokost.
Besøg i Nationalparkcenter Thy Kl. 13.20I juni 2021 åbnede Nationalparkcenter Thy. Centret, der er bygget ind i en klit, har til formål at formidle naturen for stedets besøgende. Dronningen vil få en rundvisning i det nye center af bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen, miljøminister Lea Wermelin og leder af Nationalpark Thy Else Østergaard Andersen.
Besøg på Gyrup Gård, Thy Whisky Kl. 14.05 Thy Whisky ligger på slægtsgården Gyrup, der i otte generationer har tilhørt den samme familie. Under sit besøg vil Dronningen få fortalt om gårdens landbrugs- og whiskyproduktion.  
Besøg på Cold Hawaii Inland   Kl. 15.15 Dronningen besøger Cold Hawaii Inland, der er et kommunalt projekt i samarbejde med en række aktører. Under besøget vil Majestæten overvære en række vandaktiviteter i området.

Beskrivelse af billeder

1.Dronningen af Danmark Sommertogt i Thisted KommuneFOTO: ROYAL PRESS ZHONG MIN PENG©

2.Dronningen af Danmark er på sommertogt med Kongeskibet Dannebrog og besøger Thisted Kommune den 30. august 2021.FOTO: ROYAL PRESS ZHONG MIN PENG©

3.Dronningen af Danmark ankom med Kongeskibet Dannebrog til Hanstholm Havn, hvor borgmester i Thisted Kommune Ulla Vestergaard først udbragte et nifoldigt leve, hvorefter Prinsens Musikkorps spillede ”Kong Christian”.FOTO: ROYAL PRESS ZHONG MIN PENG©

4. Dronningens årlige sommertogt er en tradition, der går tilbage til Christian 10. Som den første regent gjorde Kongen dengang årlige togter i danske farvande til en fast del af sit program.FOTO: ROYAL PRESS ZHONG MIN PENG©

5.Traditionen er siden videreført af Frederik 9. og Dronningen, der begge har lagt vægt på at bruge Kongeskibet Dannebrog til at være i kontakt med alle dele af riget. FOTO: ROYAL PRESS ZHONG MIN PENG©

6.Borgere fra hele kommunen var mødt frem for at byde Majestæten velkommen.FOTO: ROYAL PRESS ZHONG MIN PENG©

7.Efter den officielle modtagelse besøgte Dronningen Nationalpark Thy ved Det Nordatlantiske Fyr. FOTO: ROYAL PRESS ZHONG MIN PENG©

8.Nationalpark Thy er Danmarks største vildmark med et areal på 244 km2. Inde i landet ligger de store klitplantager, som blev plantet i 1800-tallet som værn mod sandflugten. Området er kendetegnet ved at være forholdsvist øde. Området rummer et rigt dyreliv, og sjældne fuglearter som trane, tinksmed og storspove yngler her. Derudover holder store bestande af krondyr til på de uforstyrrede arealer.FOTO: ROYAL PRESS ZHONG MIN PENG©

9.Under Dronningens besøg i Nationalpark Thy blev Majestæten ført ad en ny sti fra Hanstholm Fyr, gennem Fyrhaven og ud i det åbne land på Hanstholmknuden. FOTO: ROYAL PRESS ZHONG MIN PENG©

10. Efter kommunens officielle frokost ved Det Nordatlantiske Fyr besøgte Dronningen Nationalparkcenter Thy i Vorupør.FOTO: ROYAL PRESS ZHONG MIN PENG©

11.Nationalparkcenter Thy åbnede officielt i juni 2021. Centret giver besøgende adgang til at få viden om den omgivende natur, og under besøget blev Dronningen vist rundt af bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen, miljøminister Lea Wermelin og leder af Nationalpark Thy Else Østergaard Andersen.FOTO: ROYAL PRESS ZHONG MIN PENG©

12.National parkcentret er bygget ind i en klit ved den gamle landingsplads i Vorupør, så den falder i ét med det omkringliggende landskab.
FOTO: ROYAL PRESS ZHONG MIN PENG©

13.Under rundvisningen oplevede Dronningen blandt andet formidlingsrummet, der rummer en stor 3D-landskabsmodel i træ, som fortæller historien om, hvordan Nationalpark Thy blev til. FOTO: ROYAL PRESS ZHONG MIN PENG©

14. Thy Whisky ligger på slægtsgården Gyrup ved Nationalpark Thy, og gårdens historie går tilbage til begyndelsen af 1300-tallet. FOTO: ROYAL PRESS ZHONG MIN PENG©

15. De seneste otte generationer har gården tilhørt samme familie, som i dag driver et økologisk landbrug og et whiskydestilleri.FOTO: ROYAL PRESS ZHONG MIN PENG©
Dronningen besøgte Thy Whisky og blev modtaget af Ellen Nicolajsen, Andreas Poulsen og Marie og Jakob Stjernholm, der står bag stedet.

16 Under besøget fik Dronningen fortalt om gårdens landbrugs- og whiskyproduktion. FOTO: ROYAL PRESS ZHONG MIN PENG©

17. Herefter besøgte Dronningen Cold Hawaii Inland, der tidligere var kendt som Synopal Havn. FOTO: ROYAL PRESS ZHONG MIN PENG©

18.Dengang lå det øde hen som et råt og forfaldent havneområde efter, at Synopal-fabrikken lukkede i 1980’erne.FOTO: ROYAL PRESS ZHONG MIN PENG©

18.¨Majestæten blev vist rundt af Niels Jørgen Pedersen, viceborgmester og formand for Den Politiske Styregruppe for projekt Cold Hawaii Inland og Thomas Bruhn Helleberg, der er formand for Thy Cable Park.FOTO: ROYAL PRESS ZHONG MIN PENG©

19.Thy er omkranset af vand med Vesterhavet på den ene side og Limfjorden på den anden. Gennem en årrække er vandsport sentusiaster flokkedes til området for at prøve kræfter med surf og andre aktiviteter på vand, og området ved kysten fra Hanstholm til Agger er blevet kendt som Cold Hawaii.Thisted
FOTO: ROYAL PRESS ZHONG MIN PENG©

Kongeskibet dannebrog

Skriv et svar