Urparade ved Den Kongelige Livgarde og overrækkelse af “Kongens Ur”

Gards Hold i Den Kongelige Livgarde er nået til vejs ende med deres tjenesteperiode, markeres afslutningen altid med en stor parade på Livgardens kaserner.

Af: Kongehuset. Henning Okholm

FOTO: Zhong Min PengRP©

Det var også tilfældet i dag, hvor Hans Majestæt Kongen af Danmark – for første gang som regent – kunne takke et vagtkompagni for deres indsats.

I forbindelse med paraden overrakte kongen ”Kongens Ur” til garder Rasmus Boy Bedsted, som af vagtkompagniet er udvalgt som tjeneste periodens bedste garder. Dermed viderefører Kongen af Danmark traditionen med overrækkelsen af uret, der i forlængelse af tronskiftet har skiftet navn fra ”Dronningens Ur” til ”Kongens Ur”, som det hed, da det blev indstiftet under Frederik 9.

H.M. Kongen af Danmark overværede den 13. marts 2024 Den Kongelige Livgardes Urparade og overrakte ”Kongens Ur” på Livgardens Kaserne i København.

Ledsaget af Chefen for Vagtkompagniet, Chefen for Den Kongelige Livgarde og Adjudantstabschefen inspicerede Hans Majestæt Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Vagtkompagniet samt Den Kongelige Livgardes Tambourkorps.

Ved paraden var Kongen for første gang iført Hærens uniform M/69 med fire stjerner på skulder-distinktionerne, eftersom kongen blev udnævnt til den højeste militære rang i hæren i forbindelse med tronskiftet.

Hans Majestæt overrakte ”Kongens Ur” til garder Rasmus Boy Bedsted, der var blevet udpeget af Vagtkompagniet som tjeneste periodens bedste garder.

Kongen af Danmark viderefører traditionen med overrækkelsen af uret, der i forlængelse af tronskiftet den 14. januar 2024 har skiftet navn fra ”Dronningens Ur” til ”Kongens Ur”.

Overrækkelsen af uret har fundet sted siden 1970 og blev indstiftet i forbindelse med Frederik 9.s 70-års fødselsdag.

”Kongens Ur“ er en hædersbevisning, der overrækkes til den garder, der af vagtkompagniet er udvalgt som tjeneste periodens bedste ved afslutningen af tjenestetiden.

Garderen udpeges af de foresatte og kammeraterne, der i udvælgelsen lægger vægt på både god soldatertjeneste og på udvist kammeratskab.

Efter overrækkelsen af ”Kongens Ur” anmodede Chefen for Den Kongelige Livgarde Kongen om tilladelse til at iværksætte forbidefileringen, der er en ceremoniel tradition, hvor Den Kongelige Livgarde defilerer forbi Hans Majestæt efter overrækkelsen.

Skriv et svar