Dronningen besøger Fanø Kommune

Dronning Margrethe

Af: kongehuset, Fanø Kommune og Henning Sandberg T. K. E. S. Okholm

Fotos: ROYAL PRESS ZHONG MIN PENG©

Hendes Majestæt Dronningen besøgte Fanø Kommune på årets sommertogt med Kongeskibet Dannebrog.
I år gennemførte Hendes Majestæt sommertogt i Danmark med Kongeskibet Dannebrog i henholdsvis Thisted, Esbjerg og Fanø kommuner. 
De årlige sommertogter med Kongeskibet Dannebrog er en tradition, som går tilbage til Christian 10. , der som den første konge gjorde årlige togter i danske farvande til en fast del af sit program. Traditionen er videreført af Frederik 9. og siden Dronningen, som begge har lagt vægt på at bruge Dannebrog til at skabe kontakt med alle dele af riget. 

Fotobeskrivelse

 • Dronningen af Danmark er på sommertogt med Kongeskibet Dannebrog og besøger Fanø Kommune den 1. septembert 2021.
 • Ved ankomsten til Fanø blev Majestæten modtaget af borgmester i Fanø Kommune Sofie Valbjørn.Modtagelse på Nordby Havn
 • Dronningen af ankommer i bil til Fanø, og på kajen i Nordby vil Majestæten blive modtaget af borgmester i Fanø Kommune Sofie Valbjørn. Søværnets Tambourkorps vil spille ”Kong Christian” og borgmesteren vil udbringe et nifoldigt leve.
 • Dronningen blev modtaget på kajen i Nordby, hvor Søværnets Tambourkorps spillede ”Kong Christian”, og borgmesteren udbragte et nifoldigt leve
 • Efter den officielle modtagelse på Fanø Rådhus spadserede Dronningen og borgmesteren til Fanø Museum.
 • Fanø Folkedanserforening gav opvisning for Dronningen på pladsen foran museet, der er bygget i 1801.
 • Besøg på Fanø Museum
 • Dronningen ankommer til museumspladsen, hvor der opføres folkedans. Efterfølgende deltager Dronningen i en rundvisning på museet, der er et fanøhus fra sidst i 1600-tallet, som viser et typisk hjem sådan som det blev indrettet af en almindelig men beskeden skipperfamilie i årene 1885 til 1920.
 • Dronningen blev modtaget på kajen i Nordby, hvor Søværnets Tambourkorps spillede ”Kong Christian”, og borgmesteren udbragte et nifoldigt leve
 • Efter besøget på Fanø Museum besøgte Dronningen Fanø Skibsfarts- og dragtsamling, der viser historien om Fanø og den specielle søfartskultur
 • Under sit besøg fik Dronningen et indblik i kvindernes liv på øen og deres karakteristiske Fanødragter. Intet andet sted i Danmark finder man egnsdragter i så stort et antal og udgaver som på Fanø.
 • Majestæten kørte efterfølgende gennem Sønderhos gader til Sønderho Havn.
 • På Sønderho Havn blev Dronningen modtaget af naturvejleder Marco Brodde og Lauritz Holm-Nielsen fra Sønderho Støtteforening.
 • I juni 2021 blev Sønderho Havn officielt genindviet efter at have været sandet til. Under besøget fik Dronningen fortalt om den genoprettede sejlrende og fik en orientering om nationalparkens unikke natur, udvikling og status som verdensarvsområde.
 • Om eftermiddagen besøgte Danmarks mindste børnehus Bakskuld.
 • Her bød børn og personale Dronningen velkommen og viste blandt andet Majestæten deres kreative håndarbejde frem.
 • På kajen i Nordby tog Dronningen afsked med Fanø.
 • Borgmesteren holdt tale, og der var underholdning ved Søværnets Tambourkorps og SHANTY-koret.
Dronning Margrethe

Skriv et svar