Derfor sikres flere faglærte til sundhedsvæsenet og ældreplejen

Invitation til pressemøde tirsdag den 9. januar 2024 klokken 13:00 om regeringens udspil for social- og sundhedsuddannelserne, Forberedt på fremtiden III, som er første del af et ældreudspil, regeringen fremlægger inden længe.

Af: Børne- og Undervisningsministeriet og Henning Okholm

FOTO: Zhong Min Peng RP©

Børne- og Undervisningsministeriet inviterer tirsdag den 9. januar 2024 klokken 13:00 til pressemøde om regeringens nye udspil for social- og sundhedsuddannelserne. Forberedt på fremtiden III er ét ud af flere udspil om erhvervsuddannelserne og skal sikre flere faglærte til sundhedsvæsenet og ældreplejen.

Med et nyt udspil for social- og sundhedsuddannelser ønsker regeringen at løfte kvaliteten på SOSU-uddannelserne og sikre, at flere vælger og gennemfører en SOSU-uddannelse.

“SOSU-medarbejdere er kornstyrke i vores fælles velfærdssamfund. Hvis vi som samfund forventer, at du tjener dit samfund efter bedste evne, så skal du også kunne stole på, at dit samfund vil være der, når du som senior er nødvendig. Så SOSU-medarbejdere er essentielle. Men vi har brug for flere dygtige fagfolk. Jeg er meget glad for, at vi nu kan komme med konkrete anbefalinger til at forbedre kvaliteten af uddannelsen, så der forhåbentlig er flere, der vil søge ind på og gennemføre en SOSU-uddannelse. løsningen nu og i fremtiden Et vigtigt skridt fremad i forhold til at løse udfordringerne med mangel på kvalificeret og kvalificeret arbejdskraft,” sagde børne- og undervisningsminister af Danmark  Mattias Tesfaye.

“Uanset om man søger pension, bliver i pension eller går på pension i tide, så skal det være attraktivt. Vi skal forberede fremtidige medarbejdere på en fremtid fyldt med høj faglighed og flere kolleger. Nu mangler vi medarbejdere, Øjeblikkets tyranni styrer en bred vifte af regler og dokumenter.I dag er vi stærkt fremme i uddannelsesprogrammet.Snart præsenterer vi et forslag til reform af ældresektoren, der skal muliggøre ældres selvbestemmelse, tillid til det enkelte personale og relationer til pårørende, lokalsamfund og Tydelige værdier som tæt samspil med civilsamfundet bliver til virkelighed.” sagde Ældreminister af Danmark Mette Kirkegaard.

“Den vigtigste ressource i vores sundheds- og ældrepleje er personale, og det gælder især social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, desværre er der mangel på dem, og hvis vi ikke handler, kan vi komme til at mangle endnu mere i fremtiden. Så , vi ønsker at gøre det mere attraktivt at studere og arbejde i SOSU-fag.Vi har for nylig underskrevet en trepartsaftale om at øge lønningerne og nu forbedrer vi også kvaliteten af uddannelsen på SOSU i tråd med Robusthedskommissionens anbefalinger.Vi er bl.a. styrkelse af det såkaldte ‘s spirende program, som skal give flere unge mod på at prøve denne karriere, og vi investerer i nyt simulerings udstyr på SOSU-skolerne, så eleverne bedre kan træne og øve deres færdigheder i virkelige situationer. Så investerer vi i at lancere to nye speciallæge forløb i demens og psykiatri, som vil højne den faglige standard og skabe nye karriereveje for erfarne medarbejdere, siger Sophie Lord, indenrigs- og sundhedsminister i Danmark.

Skriv et svar