Kongeparret af Danmark afholder Statsråds Middag

Kongeparret af Danmark afholder Statsråds Middag. Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg, kl. 20.00. den 18. marts 2024 .

Af: Kongehuset og Henning Okholm

Foto: Zhong Min Peng RP©

I middagen deltog udover Kongeparret også regeringen, statsrådssekretæren og enkelte medarbejdere fra hoffet. Den seneste Statsråds Middag blev afholdt i 2021 og det tilstræbes, at der afholdes Statsråds Middag i hver valgperiode.

finansminister Nicolai Wammen

Statsråd

Statsrådet er det organ i statsstyret, hvori alle love og vigtige regeringsforanstaltninger behandles.

Kongen leder møderne (fører forsæde) i Statsrådet, der udgøres af samtlige ministre. H.K.H. Kronprinsen har, siden han blev myndig, også haft sæde i Statsrådet.

Statsministeriets departementschef er sekretær for Statsrådet og er den eneste embedsmand, der er til stede under møderne.

Hovedindholdet af møderne er stadfæstelse (underskrift) af de lovforslag, som Folketinget har vedtaget, og forelæggelse for Kongen af de lovforslag, som regeringen agter at fremsætte. I praksis er der ofte behov for at forelægge lovsager for Kongen uden for Statsrådet, fordi sagen ikke kan afvente næste statsrådsmøde. I disse tilfælde sker forelæggelse for Kongen med forbehold for efterfølgende bekræftelse (corroboration) på førstkommende møde i Statsrådet, hvor sagen forelægges på ny.

Statsråd afholdes efter behov og for tiden cirka seks gange årligt. Møderne holdes aktuelt tirsdag formiddag og finder typisk sted i Statsrådssalen på Christiansborg Slot.

Statsråds Middag

D.M. Kongen og dronningen afholdt den 18. marts 2024 Statsråds Middag i Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg.

Statsrådets Middag afholdes så vidt muligt én gang i hver regerings valgperiode, og blev senest afviklet med H.M. Dronning Margrethe som vært i 2021.
I forbindelse med middagen stillede Kongeparret og Statsrådet op til det traditionsrige fællesfoto, der blev taget på trappen i Fane Hall.

Medlemmerne af Statsrådet ankom i statsrådsrækkefølge. I det følgende ses et udsnit af gæsterne ved ankomsten til Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg.

Statsrådet er det organ i statsstyret, hvor alle love og vigtige regeringsforanstaltninger bliver behandlet. Hovedindholdet på møderne er at stadfæste de lovforslag, som Folketinget har vedtaget, samt at forelægge de lovforslag for Kongen, som regeringen agter at fremsætte.

Medlemmerne af Statsrådet ankom i statsrådsrækkefølge. I det følgende ses et udsnit af gæsterne ved ankomsten til Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg.

Statsrådet er det organ i statsstyret, hvor alle love og vigtige regeringsforanstaltninger bliver behandlet. Hovedindholdet på møderne er at stadfæste de lovforslag, som Folketinget har vedtaget, samt at forelægge de lovforslag for Kongen, som regeringen agter at fremsætte.
vicestatsminister og forsvarsminister Troels Lund Poulsen.
finansminister Nicolai Wammen.
indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde.
justitsminister Peter Hummelgaard.
økonomiminister Stephanie Lose.
erhvervsminister Morten Bødskov.
minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen.
miljøminister Magnus Heunicke.
social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil.
børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.
udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek.
skatteminister Jeppe Bruus.
minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen.
transportminister Thomas Danielsen.
ældreminister Mette Kierkgaard.
klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.
digitalisering minister og minister for ligestilling Marie Bjerre sammen med minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde Morten Dahlin.
Hoffets Damer og Herrer deltog også i Statsråd Middagen. På de følgende ses et udsnit ved ankomsten.
Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund
privatsekretær for H.M. Kongen Morten Roland Hansen og privatsekretær for H.M. Dronningen Henriette Ellermann-Kingombekommunikationschef Lene Balleby.
personale- og driftschef Pernille Flarup og juridisk chef Anne Berg Mansfeld-Giese.
økonomichef Dan Folke Pedersen.
departementschef i Statsministeriet og statsrådssekretær Barbara Bertelsen.

Kongeparret afholder Statsråds Middag
Foto:Kongehuset (billeder nr.1 til nr 3)

Kongeparret afholder Statsråds Middag
Foto: Zhong Min Peng RP© ((billeder nr.4 til nr 25)

Skriv et svar