EU landede tirsdag en politisk aftale om Net Zero Industry Act (NZIA), som skal styrke EU i den skærpede globale konkurrence om produktion af grønne teknologier

Af. Erhvervsministeriet
FOTO. Zhong Min Peng©RP

Danske og europæiske virksomheder opererer i en virkelighed med krig, klimaforandringer, globale udsving i forsyningskæder og teknologikapløb mellem USA og Kina. Den skærpede internationale konkurrence stiller nye krav til en fremsynet europæisk industripolitik, der kan fastholde vigtig, grøn industri i Europa.

På den baggrund har Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet forhandlet en aftale om NZIA på plads. Forslaget skal styrke produktion af grønne nøgleteknologier i EU.

”EU er ved at tabe den globale kamp om grønne arbejdspladser, og der er ikke behov for flere skåltaler. Der er brug for, at EU kommer op i gear og arbejder proaktivt med industripolitikken frem for at rykke på bagkant af, hvad andre gør. Vi skal bruge konkrete løsninger for at få kortere sagsbehandlingstider og færre administrative byrder. Her er aftalen om NZIA et rigtigt skridt på vejen mod en fremsynet industripolitik, som gør hverdagen i en forandret verden lettere for vores virksomheder”, siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Et vigtigt formål med NZIA er at skabe hurtigere tilladelser til virksomheder, der vil producere grønne teknologier i Europa. Andre danske prioriteter har været udformningen af nye udbudsregler, som skal øge efterspørgslen på europæisk produceret teknologi og stiller nye krav om bæredygtighed, og at danske styrkepositioner som biosolutions og CO2-lagring får gavn af forslaget.

Skriv et svar