En Frygtfuld Fase

En Frygtfuld Fase

14/05/2020 0 Af admin

Sent torsdag aften blev regeringen og Folketingets partier enige om en samlet plan for genåbningen af Danmark.

Af: Statsministeriet og Henning S. T. K. E. S. Okholm

Fotograf: RoyalPress Zhong Min Peng

Statsminister på Podiet

Statsminister Mette Frederiksen udtaler: 

”Jeg vil gerne takke Folketingets partier for det gode samarbejde. Tak for at vi i fællesskab løser alle de udfordringer, som denne krise har skabt. Det er den danske vej, når den er bedst. Vi kunne ikke tage de næste skridt mod yderligere genåbning af Danmark uden danskernes forbilledlige adfærd. Danskerne har hurtigt omstillet sig til nye vaner, nye måder at være sammen på og har udvist et ekstraordinært samfundssind. De vaner er afgørende for, at vi stadig kan have smitten under kontrol, når vi nu åbner yderligere op. Vi skal stadig stå sammen ved at holde afstand.”

”Åbningen skal fortsat ske på en kontrolleret og forsvarlig måde. Vi skal udbrede brugen af værnemidler, og mange flere danskere skal testes. Partierne er enige om, at hvis genåbningen fører til, at corona-epidemien blusser op, så kan planen for genåbning fraviges, så vi skruer ned for tempoet i vores plan. Sundhedsvæsenet skal kunne følge med og vi skal passe på hinanden de kommende måneder.”

”Alt afhænger af, at epidemien kan holdes på et kontrolleret niveau. Men jeg er sikker på, at vi sammen nok skal komme sikkert frem mod den sidste fase i genåbningen af Danmark og en mere normal hverdag.”

”Til sommer følger fase 3. Her har vi en vigtig opgave: At igangsætte kultur og aktiviteter og i det hele taget gode muligheder for oplevelser. Kulturlivet er særlig hårdt ramt af krisen på et tidspunkt, hvor kultur og fællesskaber er blevet endnu vigtigere for os alle. Derfor bliver de afgørende i fase 3”.

Enighed hos Partier

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet er enige om nedenstående initiativer.

Danmark skal så skånsomt som muligt igennem corona-krisen. Nedlukningen af Danmark og danskenes adfærd gav os kontrol med COVID19-smitten. Målet med genåbningen af Danmark er gradvist at genetablere aktiviteten, uden at sundhedsvæsenets kapacitet sættes under pres.

I aftalen om anden fase af genåbningen har partierne aftalt en drøftelse om udfasningen af de midlertidige hjælpepakker i takt med den kontrollerede genåbning af økonomien. Regeringen vil på baggrund af et oplæg fra en ekspertgruppe invitere til drøftelser herom.

Partierne er enige om, at der i vurderingen af, hvilke yderligere åbninger der skal foretages som en del af fase 3, skal tages hensyn til den samfundsøkonomiske effekt af åbningen, herunder omkostningerne ved hjælpepakkerne.

– Partierne noterer sig, at der er fremlagt både sundhedsfaglige vurderinger fra ekspertgruppen under Statens Serum Institut (SSI) samt samfundsøkonomiske vurderinger i bred forstand fra den økonomiske ekspertgruppe.

– Partierne noterer sig, at genåbningen derudover hviler på fem elementer:

o En offensiv teststrategi med testning både i et sundhedsspor og et samfundsspor, smitteopsporing og isolation af smittede. Der gennemføres repræsentativ testning af befolkningen i faste tidsintervaller og ud fra en klar plan.

o Brug af værnemidler, bl.a. for at beskytte de sårbare grupper o Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om fysisk afstand o Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om god hygiejne

o Undgå superspredning

– Med beslutningen om fase 2 af genåbningen forudser SSI’s ekspertgruppes matematiske modeller en stigning i antallet af smittede og indlagte. Forud for iværksættelsen af fase 3 den 8. juni vil SSI’s ekspertgruppe foretage nye modelberegninger på baggrund af de seneste tal. Ligeledes foretages samfundsøkonomiske vurderinger.

– Såfremt stigningen i smittede og indlagte ud fra en helhedsbetragtning ikke er større end ventet, og SSI’s ekspertsgruppes matematiske modeller bekræfter, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at påbegynde fase 3, vil der gennemføres følgende initiativer:

Fasen

o Forbuddet mod forsamlinger hæves til 30-50. Herunder udmelding om anbefalinger til bryllupsfester, konfirmationsfester mv.

o Kultur og aktiviteter

§ Fx museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier

§ Udendørs forlystelsesparker

§ Øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg mv.

§ Sommeraktiviteter for børn og unge

o Offentlig sektor der er særligt udsat for ”sagspukler”

o Fuldåbningafoffentligeforskningsaktiviteterderkrævertilstedeværelse o Voksenuddannelse målrettet ledige (fx AMU) og sprogcentre

o Højskoler mv.

o Indendørs idræts- og foreningsliv (fx aftenskoler)

o På baggrund af sektorpartnerskab vurderes, hvilke aktiviteter der kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt.

– Såfremt udviklingen er mere gunstig end ventet, og de matematiske modeller viser plads til en større genåbning i fase 3, vil følgende kunne overvejes:

o Øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser

o Fuld åbning af DR og TV2

– Følgende restriktioner vil blive opretholdt indtil fase 4, som starter primo august:

o Alle øvrige uddannelser

o Diskoteker, spillesteder og natteliv

o Yderligere dele af indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv. (fx fitnesscentre, badelande, legelande, svømmehaller)

o Forbuddet mod arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende

Billeder

Statsminister af Danmark Mette F.
Statsminister af Danmark Mette Frederiksen
Statsminister af Danmark Mette Frederiksen
Statsminister af Danmark Mette Frederiksen

Links

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary af Danmark