En Europa Nostra Pris

Prins Joachim i midten med Ulla Kjaer

Europa Nostra som er Prins Henriks danske pris, overrækkes af Prins Joachim af Danmark. Det gør han i Christian VIII’s Palæ, Amalienborg, kl. 11.00. den 13 juni 2019.

Af: Zhong Min Peng, Kongehuset og Henning Sandberg Okholm

Fotograf: RoyalPress Zhong Min Peng

Nu du er ved Prinsen så kig her

Europa Nostra Pris

Overrækkelse af Europa Nostra Prisen 2019. H.K.H. Prins Joachim af Danmark uddelte den 13. juni 2019 Prins Henriks danske Europa Nostra pris 2019. Nonprofit organisationen har til formål at fremme den arkitektoniske og landskabskulturelle arv, højne standarden indenfor by- og landskabsplanlægning samt fremme kvaliteten indenfor det traditionelle bygningshåndværk.

Prins Joachim med modtager af Europa Nostra pris 2019 i Christian VIII's Palae
Prins Joachim med modtager af Europa Nostra pris 2019 i Christian VIII’s Palae
Joachim trykker Ulla Kjaer i haanden
Joachim trykker Ulla Kjaer i haanden
Prins Joachim uddelte den 13. juni 2019 Prins Henriks danske Europa Nostra pris 2019
Prins Joachim uddelte den 13. juni 2019 Prins Henriks danske Europa Nostra pris 2019
HKH Prins Joachim og Dr phil Ulla Kjaer
HKH Prins Joachim og Dr phil Ulla Kjaer

Stedet for overrækkelse

Prisoverrækkelsen fandt sted i Christian VIII’s Palæ, Amalienborg, hvor Prins Joachim i sin egenskab af protektor for organisationen forestod overrækkelsen af Prins Henriks danske Pris for 2019. Prisen blev tildelt kunsthistoriker dr.phil. Ulla Kjær, der modtog prisen for sin formidling af den franske og danske kunst- og arkitekturhistorie.

Dr. phil. Ulla Kjær har ydet en særlig indsats i at undersøge, formidle og bevare kunst- og arkitekturhistori. Særligt forbindelsen mellem den franske og den danske arkitektur har været et gennemgående tema i Ulla Kjærs faglige virke, senest ved forfatterskabet til bogen ”Fransk elegance og dansk snilde”. Hendes arbejde er et betydningsfuldt bidrag til forståelsen af, at god arkitektur ofte opstår i udvekslingen over landegrænser. Ulla Kjær har desuden skrevet om Roskilde Domkirke, Immanuelskirken, Eremitageslottet, Fredensborg Slot, Prinsens Palæ, danske kongegrave, herregårde med mere. Prisen i Danmark er en aktiv bevaringsorganisation, som arbejder i regi af hovedorganisation Europa Nostra, der er placeret i Haag. Fonden arbejder med kulturpleje indenfor både det urbane og landskabsmæssige område samt formidling omkring arkæologiske udgravninger og kunstsamlinger. Hvert år uddeles et legat til en person eller organisation, der har udmærket sig ved at støtte kulturarven i Danmark.

Som protektor for Europa Nostra Danmark holdt Hans Kongelige Hoejhed tale.
Som protektor for Europa Nostra Danmark holdt Hans Kongelige Hoejhed tale.

Prisen igen igen

Selve Prisen blev i år uddelt for 12. gang. I perioden fra 1990 til 2007 var Prins Henrik præsident for organisationen. Siden var Prins Henrik vært ved de seneste 10 års uddelinger af Prins Henriks Danske Nostra Pris. (Kongehuset) Organisationen er en nonprofit organisation, der værner om Europas kulturarv og som har til formål at fremme den arkitektoniske og landskabskulturelle arv, højne standarden indenfor by- og landskabsplanlægning samt fremme kvaliteten indenfor det traditionelle bygningshåndværk. Hvert år uddeles et legat til personer eller en organisation, der har udmærket sig ved at støtte kulturarven i Danmark. Prins Joachim er protektor for Europa Nostra Danmark.