Danske Rederiers Søfartspris 2024

AF: kongehuset og Henning Okholm
FOTO: Zhong Min Peng©RP

H.M. Kongen af Danmark overrakte den 23. maj 2024 Danske Rederiers Søfartspris i forbindelse med brancheorganisationens årsdag, der blev markeret i Nordhavn i København.

Søfarende og handelsskibe, der benytter søvejen mellem Det Røde Hav og Middelhavet, kunne med blandt andre den danske fregat Iver Huitfeldts beskyttelse opretholde sejladsen, da Søværnets fregat tidligere på året var udsendt til området for at sikre den frie skibstrafik.

I forbindelse med Danske Rederiers Årsdag overrakte Hans Majestæt Kongen Søfartsprisen 2024 til Søværnet og besætningen på fregatten Iver Huitfeldt for deres indsats under missionen i Det Røde Hav.

Forud for prisoverrækkelsen holdt Hans Majestæt en tale.

Brancheforeningen Danske Rederier holder hvert år en årsdag, hvor danske rederier og andre interessenter og maritime samarbejdspartnere er inviteret. Årsdagen fokuserer på skibsfartens fremtidige udfordringer og muligheder.

Hvad der fulgte med

I 2022 modtog H.M. Dronning Margrethe Søfartsprisen for Dronning Margrethes “mange togter med Dannebrog i alle dele af Rigsfællesskabet, beretningerne om Riget set fra søsiden, som gudmor til mange af vores danske skibe, samt de mange besøg i udlandet, hvor dansk skibsfart har fyldt, har føjet sig ind som en stærk og helt integreret del af fortællingen om Danmark som en stor og stolt søfartsnation”. Med søfartsprisen fulgte 50.000 kroner, som Dronning Margrethe valgte at donere til Dronning Margrethes og Prins Henriks fond.

Skriv et svar