Dronning Margrethe anerkender et 250 år Præsidium

Af Zhong Min Peng og Henning Sandberg Okholm

29. januar 2019 på Axelborg i København var der stor samling fra landhusholdningsselskabet. Det er fordi de har holdt i 250 år. Det blev stiftet i 1769, landhusholdningsselskab.

Lidt om baggrunden

Landhusholdningsselskabet har haft stor betydning for samfundet, da det primært er viden til fødevareindustri og landbrug. Udover det har der senere kommet konsulenttjeneste i landbruget, og start på metrologiske målinger. Samtidig har der siden 1814 været et skrifttidende for landsøkonomi.

Landhusholdningsselskabets store formål er at fungere som et forum for samspil mellem den danske brug af jord, fødevareproduktion, forskning og slutbrugere på tværs af økonomiske interesser og geografiske grænser.

Tilstedeværelsen

Hendes Majestæt Dronningen af Danmark er til stede ved Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab ved Axelborg og er med til, at der i år 2019, fejres 250-års jubilæum.

Professor ved Københavns Universitet er også til stede for at hilse på H.M. Dronningen. Professoren modtog også gave som tak for indsats.

Præsident og godsejer, Godsejer Frederik Lüttichau af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab siger:

Godsejer snakker kort med H.M. Dronning Margrethe

“Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab – i daglig tale Landhusholdningsselskabet – blev stiftet i 1769 og har nu i snart 250 år arbejdet med at formidle viden fra forskningsinstitutioner til jordbruget, herunder skabe debat om aktuelle emner i erhverv og samfund. Det har typisk været jordbruget, fødevareindustrien og fødevaredistributionen, der har været i fokus.”

Læs også Frederik uddeler idustriens fonds iværksætterpris

Det er på høje tid, at vi bærer de danske landbrug videre, fra hvor vi er nu, og at vi forsker endnu mere ind i fremtiden.

De nuværende ressourcer rækker langt og vi udvider mere og mere.

Fornemt formål

Landhusholdningsselskabets formål er at fungere som forum for samspil mellem jordbrug, fødevareproduktion, forskning og forbrugere på tværs af politiske interesser og geografiske grænser.

Med respekt for forskelligheder fremmes videndeling gennem formidling og iværksættelse af fremsynede debatter om aktuelle temaer af national og international interesse for bæredygtig fødevarefremstilling.

Landhusholdningsselskabet henvender sig til personer, virksomheder og organisationer, som har lyst til at bidrage til debatten inden for disse felter.

Fotograf: RoyalPress Zhong Min Peng