Lammelse, Lorenzen og Lækkerier

Af: Zhong Min Peng og Henning Sandberg Okholm

Elsass Fonden arbejder for at forbedre mulighederne for mennesker med Cerebral Parese og deres pårørende. Dette skal ske over en bred front – fra forskning over formidling af nutidig viden til direkte støtte til institutioner, foreninger og den enkelte. Elsass Fonden blev etableret i 1975 ved en gavedisposition fra Helene Elsass, der selv havde CP. Siden etableringen har Elsass Fonden sat markante spor på en lang række områder i CP-verdenen og gjort en forskel for talrige børn og unge med CP.

Astrid Semens Lorenzen siger:

Der er en samfundsmæssig forventning til, at alle stiller sig til rådighed. denne forventning skal også gælde for handicappede. Får vi det gerne. Men for at kunne have de forventninger, skal rammer først skabes, så det bliver muligt for unge med handicap at tage en uddannelse. Og vi har også et ønske om at kunne bidrage og kunne anses som ressourcer, og ikke blot en byrde for samfundet

H.K.H. Prinsesse Benedikte overrakte Helene Elsass Prisen ved Elsassfonden. Holmegårdsvej 28, Charlottenlund, kl. 14.00. den 4. Marts 2019.

Læs også Danmarks hovedstad oplevede

Prisen gik til Astrid Semens Lorenzen og Pauline Sonne-Schmidt

Helene Elsass Prisen er stiftet med formålet at anerkende enkeltpersoner, organisationer eller institutioner, der har gjort en særlig indsats for personer med Cerebral Parese. Prinsesse Benedikte er protektor for Elsass-fonden.

Fotograf: Zhong Min Peng