Folketingets Tværpolitiske Netværk udvides med Mary

Af Zhong Min Peng og Henning Sandberg Okholm

31 Januar 2019 deltog Kronprinsesse Mary af Danmark i et lukket møde med Folketingets tværpolitiske netværk for verdensmålene, og 2030-panelet på Dansk Arkitekturcenter, BLOX, København.

At mødet er lukket og kun inviterede folk kommer med, betyder det er skelsættende og, at der er vigtige ting på dagsordenen

Formål

H.K.H. Kronprinsesse Mary

Hendes Kongelige Højhed Mary deltager aktivt i mødet. Der var dog også tid til et snapshot.

Det var med det formål at fremme FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Kronprinsesse Mary af Danmark deltager i mødet med Folketingets tværpolitiske netværk.

Når der er tale om et lukket møde betyder det, at medlemmer af det danske Folketing 2030-netværk, som består af en platform for samarbejde med f.eks. erhvervslivet, civilsamfundet, der også har interesse med det.​

Formålet af det danske Folketing 2030-netværket er, at monitorere implementeringen heraf internationalt og nationalt, Det er fremme FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling om implementeringen af FNs verdensmål skabes til at ønsker at samarbejde et forum for en bred og inkluderende debat om målene.

Læs også Regeringens Vækstteam for Grøn Energi- og Miljøteknologi

Kompetent udvalg

Mødet for kun inviterede medlemmer havde en mindre skare som bestyrelse. Trods det fåtal af ledere, har der bestemt ikke været nogen tvivl om, hvad de kan.

Udvikling gennem faste mål

Den bæredygtige udvikling handler om, at implementere 17 principper for at leve godt og afskaffe ting, som landene medlem hos FN kan undgå.

 • Afskaffe fattigdom.
 • Stoppe sult i områder hvor det er yderst ekstremt.
 • Skabe sundhed og få trivsel i den offentlig og private sektor.
 • Sørge for kvalitet i uddannelser, hvilet betyder ikke begrænsede midler, men at det fungere.
 • Ligestilling mellem mænd og kvinder, fordi folk skal behandles ens.
 • Ren vandforsyning, fordi der er masseforurening.
 • At opretholde bæredygtig energi, fordi den nuværende forsyning koster mia. i statskasserne.
 • Anstændige jobs og økonomisk vækst. Folk på ydelse skal motivere til at komme i job.
 • Industri, innovation og infrastruktur, fordi økonomien skal højnes.
 • Mindre ulighed.
 • Bæredygtige byer og lokalsamfund. De skal jo fungere optimalt med bemanding.
 • Det handler om ansvarlig brug og en produktion der ikke overstiger forbruget.
 • Med en klimaindsats bliver der gjort opmærksom på hvordan lokalsamfund cirkulerer.
 • Livet i havet skal ikke uddø, så denne er en topprioritet.
 • Livet på land såsom landbrug og levering til storbyen og de små byer.
 • Fred, retfærdigheder og stærke institutioner, som styrker økonomi.
 • Partnerskab for handling.

De nævnte emner bliver monitoreret både internationalt og nationalt. Det er for at fremme FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Sådan ses det fra politisk side.

Læs også FNs histore siden etablering

Hendes Kongelige Højhed Kronprinesse Mary af Danmark var dermed indblandet i alle emner, og finder det gyldigt og bæredygtigt at gennemføre

Fotograf RoyalPress Zhong Min Peng