Proteiner

Denne sektion bliver hele tiden opdateret med ny viden. Der bliver taget forbehold for sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der kan ligeledes oplyses om, at der er ingen lægelige argumenter i denne forbindelse.

Ønsker du at få oplyst nogen form for behov, eller test, bedes du henvende dig till en sundhedsfagkyndig (biopat eks.)