Kongelig begivenhed 2017

Frisk begyndelse for Regent-parret

Søndag 1 Januar 2017 og der er Nytårstaffel hos De Kongelige.

I århundreder har Kongehuset og danskerne ønsket hinanden et glædeligt nytår og dermed lykke og velstand for hele riget. Oprindelsen til nutidens nytårskure og nytårstaffel fortaber sig, men allerede midt i 1600-tallet omtales begivenhederne omkring årsskiftet som en gammel skik, og grundelementerne er stadig de samme.

Førstedagen byder med Nytårstaffel i Riddersalen, Christian VIIs Palæ, Amalienborg, for regeringen, landets øverste embedsmænd og Hoffets ledelse.

Foto: DK RoyalPress Zhong Min Peng

Første del af Nytårskur

Tirsdag 3 Januar

Anden dagen står på Nytårskur for Højesteret, Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets officerskorps i Christian VII’s Palæ, Amalienborg. Nytårskur for det diplomatiske korps på Christiansborg Slot.

Tekst: Henning Sandbeg. Foto: Zhong Min Peng

Anden del af Nytårskur på Christiansborg Slot

Onsdag den 4. januar 2017 afholdes der nytårskur for officerer fra Forsvaret og Beredsskabsstyrelsen.

Tredje dagen
Nytårskur for officerer fra forsvaret og beredskabsstyrelsen, for 1., 2. og 3. rangklasse samt for indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og kongelige protektioner på Christiansborg Slot.

Tekst: Henning Sandberg Okholm. Foto: Zhong Min Peng