Politisk 2018

Den store debat med dansk premierminister og tysk kansler

Helle Thorning-Schmidt, den tyske kansler Angela Merkel og projektleder for uddannelse Lykke Friis debatterede fremtiden for europæisk politik foran et pakket hus.

Den tyske kansler og den danske statsminister er blevet taget elevspørgsmål ved UCPH-debatten om Europas udfordringer på Københavns Universitet tirsdag den 28. april.2015.

Studerende har haft mulighed for at grille to store EU-ledere om europæisk politik tirsdag.

Den tyske kansler Angela Merkel og den danske statsminister Helle Thorning-Schmidt mødes på Københavns Universitet for at drøfte de politiske og økonomiske udfordringer, som Europa står over for i dag og i fremtiden.

Studerende har haft mulighed for at tage spørgsmål fra lederne, efter at de hver gang har kort indlæg.

Indvandring forventes at være et centralt emne, da de europæiske ledere diskuterer, hvordan de skal distribuere asylansøgere, der ansøger om beskyttelse fra EU.

Protektor for uddannelse Lykke Friis debatterede og modererede denne begivenhed fremtiden for europæisk politik foran et pakket hus på UCPHs centrale campus i Frue Plads.

(Tekst: Lena Rtkowski. Foto: Zhong Min Peg)

The Great Debate with Danish Prime Minister and German Chancellor

Helle Thorning-Schmidt, German Chancellor Angela Merkel, and Projector for Education Lykke Friis debated the future of European politics in front of a packed house.

The German Chancellor and the Danish Prime Minister has been taken student questions at UCPH debate on Europe’s challenges at the University of Copenhagen on Tuesday, 28 April.2015.

Students have had the chance to grill two major EU leaders about European politics on Tuesday.

The German Chancellor Angela Merkel and Danish Prime Minister Helle Thorning-Schmidt will meet at the University of Copenhagen to discuss the political and economic challenges facing Europe today and in the future.

Students have had the opportunity to take questions from the leaders after they each present short speeches.

Immigration is expected to be a key topic, as European leaders debate how to distribute asylum seekers who apply for protection from the EU.

Protector for Education Lykke Friis debated and moderated this event the future of European politics in front of a packed house at UCPH central campus in Frue Plads.

(Text: Lena Rtkowski. Photo: Zhong Min Peg)

El gran debate con el primer ministro danés y el canciller alemán

Helle Thorning-Schmidt, la canciller alemana Angela Merkel y Projector for Education Lykke Friis debatieron el futuro de la política europea frente a una casa llena.

El martes 28 de abril de 2015, el canciller alemán y el primer ministro danés respondieron a las preguntas de los estudiantes en el debate de la UCPH sobre los desafíos de Europa en la Universidad de Copenhague.

Los estudiantes han tenido la oportunidad de interrogar a dos líderes importantes de la UE sobre política europea el martes.

La canciller alemana, Angela Merkel, y la primera ministra danesa, Helle Thorning-Schmidt, se reunirán en la Universidad de Copenhague para discutir los desafíos políticos y económicos que enfrenta Europa hoy y en el futuro.

Los estudiantes han tenido la oportunidad de responder preguntas de los líderes después de que cada uno presente discursos cortos.

Se espera que la inmigración sea un tema clave, ya que los líderes europeos debaten cómo distribuir a los solicitantes de asilo que solicitan la protección de la UE.

El protector para la educación, Lykke Friis, debatió y moderó este evento sobre el futuro de la política europea frente a una casa llena en el campus central de UCPH en Frue Plads.

(Texto: Lena Rtkowski. Foto: Zhong Min Peg)