Karet Til Christiansborg

Fredag den 4. Januar 2019 gik det løs hos Kongehuset. Det er del tre af nytårstaffel. Stats og embedsmænd er klar til at holde Christiansborg Slot som en festsal.

I forbindelse med nytårskuren køres H.M. Dronningen i guldkaret fra Den Kongelige Stald-Etat eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskadron fra Amalienborg til Christiansborg Slot kl. 9.00 og fra Christiansborg Slot til Amalienborg kl. 13.30.

Turen til nytårskur køres fra Amalienborg Slot til Christiansborg Slot i guldkaret.

H.M. Dronningen i Karet mod Christiansborg

H.M. ses køre i guldkaret fra Amalienborg Slot til Christiansborg Slot.

DK RoyalPress’ fotograf var hurtig nok til at få et billede af Majestæten.

Turen fra Amalienborg Slot til Christiansborg Slot, køres altid som en tradition i guldkareten. Guldkareten har altid startsted fra de kongelige stalde, på Amalienborg

Det blev med eskorte af H.M. Dronningen i Guldkaret fra Amalienborg i guldkaret til Christiansborg, for at modtage Officerer fra Forsvaret og Beredskabsstyrelsens I., II. og III. Rangklasse. Repræsentanter fra landsorganisationer og protektioner var også til stede.

Chefer fra Forsvaret og Beredsskabsstyrelsen, der tales om første, anden og tredje rang. samt indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og de kongelige protektioner på Christiansborg Slot kl. 9.30.

 • Omkring kl. 09.30 er der Officerer fra Forsvaret samt Beredskabsstyrelsen.
 • Kl. 10.00 I., II. Rangklasse. (Mødetid mellem kl. 9.00-9.20)
 • Kl. 11.00 III. Rangklasse. (Mødetid mellem kl. 10.00-10.30)
 • Kl. 13.00 Indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og kongelige protektioner. (Mødetid mellem kl. 12.15-12.45)

[Tekst: Kongehuset]

H.M. Dronningen i Karet mod Christiansborg

H.K.H. Kronprinsesse Mary sammen med H.K.H. Kronprins Frederik

Kronprins og Kronprinsesse følges ad til Nytåraskur

[Tekst: Henning S. Okholm. Fotos: RoyalPress, Zhong Min Peng]

English version

Friday, January 4, 2019

New Year’s Eve is held for managers from the Armed Forces and the Danish Emergency Management Agency, I., II. and III. Grade class and invited representatives of major national organizations and the royal protests at Christiansborg Palace at. 30.9.

 • At. 09.30 Officers from the Armed Forces and the Emergency Management Agency.
 • At. 10.00 I, II. Rank Class. (Meeting time between 9.00 and 9.20)
 • At. 11.00 III. Rank Class. (Meeting time between 10.00-10.30)
 • At. 13.00 Invited representatives of major national organizations and royal patronage. (Meeting time between 12.15-12.45)

H.M. The Queen is escorted by the Gardehusarregimentet’s Horseshoes in the gold carriage.

In connection with the New Year’s Eve, H.M. The Queen in the gold carriage from The Royal Stable Etc escorted by the Gardehusarregimentets Horse Shadow from Amalienborg to Christiansborg Palace at. 9.00 and from Christiansborg Castle to Amalienborg at. 13.30.

[Text: The Royal Family]

Version en Español

Viernes 4 de Enero

La víspera de Año Nuevo se lleva a cabo para los gerentes de las Fuerzas Armadas y la Agencia Danesa de Gestión de Emergencias, I., II. y III. Grado y representantes invitados de las principales organizaciones nacionales y las protestas reales en el Palacio de Christiansborg en. 30.9.

 • A. 09.30 Oficiales de las Fuerzas Armadas y la Agencia de Manejo de Emergencias.
 • A. 10.00 I, II. Rango de clase. (Tiempo de encuentro entre las 9.00 y las 9.20).
 • A. 11.00 III. Rango de clase. (Tiempo de encuentro entre las 10.00-10.30)
 • A. 13.00 Invitados representantes de las principales organizaciones nacionales y patrocinio real. (Tiempo de encuentro entre 12.15-12.45)

S.M. La reina es escoltada por las Herraduras de El regimiento de la casa de jardín en el carro de oro.

En relación con la víspera de Año Nuevo, S.M. La reina en el carro de oro de El Stablo Real Etc escoltada por los El regimiento de la casa de jardín Horse Shadow desde Amalienborg hasta el Palacio de Christiansborg en. 9.00 y desde el castillo de Christiansborg a Amalienborg en. 13.30.

[Texto: La Familia Real]